Articles

De renaissance van de voorlopige maatregelen in het mededingingsrecht

De renaissance van de voorlopige maatregelen in het mededingingsrecht

De renaissance van de voorlopige maatregelen in het mededingingsrecht

23.10.2020 NL law

Mededingingsautoriteiten zijn op zoek naar instrumenten om snel in te grijpen bij ontluikende mededingingsproblemen op de  techmarkten.

De indruk is dat de ‘gewone’ boetebeschikkingen door de jarenlange onderzoeken vaak te laat komen om het gewenste effect te sorteren. De aandacht richt zich daardoor op het instrument van de voorlopige maatregel. Dat blijkt ook wel uit de voorlopige maatregel die de Europese Commissie op 16 oktober 2019 oplegde aan Broadcom ter herstel van een vermoedelijke mededingingsinbreuk op de markt voor televisies en modem chipsets. Hiermee maakte de Commissie voor het eerst sinds de IMS Health-zaak in 2001 en de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1/20032 gebruik van haar bevoegdheid een voorlopige maatregel op te leggen.

Dit was groot nieuws, niet alleen in de mededingingsrechtelijke hoek, maar ook in de reguliere media. Eurocommissaris Margrethe Vestager voorspelde dat deze stap ‘a sign of things to come’ was en ze verwachtte niet dat het weer achttien jaar zou duren voordat de Commissie opnieuw naar dit middel zou grijpen. De actualiteit van dit onderwerp wordt verder benadrukt door de vaststelling van de nieuwe Richtlijn (EU) 2019/1, waarin de bevoegdheden voor nationale autoriteiten om voorlopige maatregelen op te leggen vergaand worden geharmoniseerd.

Voldoende reden voor een overzichtsartikel waarin de belangrijkste kenmerken van dit handhavingsinstrument worden genoemd, zowel op Europeesrechtelijk als op nationaal niveau. Marieke Bredenoord-Spoek en Stijn de Jong sluiten af met enkele opmerkingen over de nieuwe Richtlijn (EU) 2019/1. 

Dit artikel is gepubliceerd in Markt & Mededinging 2020/3

 

Team

Related news

08.06.2021 NL law
De Europese Klimaatwet uitgelicht

Short Reads - Op 21 april 2021 is een voorlopig akkoord bereikt over de Europese Klimaatwet. Deze Klimaatwet kan worden gezien als de kern van de Europese Green Deal, die in december 2019 werd gepubliceerd door de Europese Commissie. Het overstijgende doel van deze instrumenten is om een klimaatneutraal Europa te bewerkstelligen in 2050. De Europese Klimaatwet zorgt ervoor dat deze klimaatneutraliteitsdoelstelling in een Europese verordening wordt vastgelegd. Dit blogbericht gaat nader in op de Europese Klimaatwet en legt uit wat dit met zich brengt.

Read more

22.07.2021 NL law
Towards a European legal framework for the development and use of Artificial Intelligence

Short Reads - Back in 2014, Stephen Hawking said, “The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.” Although the use of artificial intelligence is nothing new and dates back to Alan Turing (the godfather of computational theory), prominent researchers – along with Stephen Hawking – have expressed their concerns about the unregulated use of AI systems and their impact on society as we know it.

Read more

08.06.2021 NL law
Actualiteiten milieustrafrecht: zorgelijke ontwikkelingen

Short Reads - Vrijdag 28 mei jl. hadden wij een inspirerend webinar over actualiteiten op het gebied van milieustrafrecht. Wij spraken gedurende 90 minuten onder meer over aansprakelijkheden van bestuurders, de zorgplichten, incidentenrapportages vanuit strafrechtelijk- en bestuursrechtelijk perspectief.

Read more

03.06.2021 NL law
First material judgment in Dutch damages proceedings in trucks infringement

Short Reads - In its judgment of 12 May 2021, the Amsterdam District Court ruled that it has not been established that it is definitively excluded that the trucks infringement led to damage to the claimants. However, this does not alter the fact that it must still be assessed for each claimant whether the threshold for referral to the damages assessment procedure has been met. For this to be the case, it must be plausible that a claimant may have suffered damage as a result of the unlawful actions of the truck manufacturers. The Amsterdam District Court has not yet ruled on this issue.

Read more