Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

Governance van beloningen in de financiële sector

E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

27.11.2020 NL law

Sinds de publicatie van ons e-book ‘Beloningen in crisistijd’ op 22 april 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving rond beloningen in de financiële sector. Zo werd op 2 juli het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbf) ingediend. Daarnaast publiceerde de EBA op 18 juli het concept Regulatory Technical Standards (RTS) over de criteria voor het selecteren van Identified Staff. Deze ontwikkelingen vormen de basis van een nieuw e-book over de governance van beloningen.

In dit e-book komen de huidige stand van zaken van de Wnbf, CRD V, gewijzigde EBA-richtsnoeren en EBA 2020 CRD V RTS uitgebreid aan bod. Daarnaast bespreken wij een aantal andere ontwikkelingen, zoals:

  • de recente consultatie over de nieuwe Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (Rbb 2017);
  • de ontwikkelingen rond de Investment Firm Directive (IFD) en de Investment Firm Regulation (IFR);
  • de EIOPA Opinie van 7 april 2020 over het toezicht op bezoldigingsprincipes in de verzekeringssector; en
  • het AFM-rapport Bewust Belonen en Waarderen van 29 juni 2020. 

Dit e-book dient als naslagwerk voor werkgevers in de financiële sector ter ondersteuning van een beheerst beloningsbeleid. Wij hopen dat u hier nuttig gebruik van kunt maken.
 
Klik op de afbeelding om het e-book te downloaden.

E-book governance van beloningen

Team

Related news

13.01.2021 NL law
De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden

Short Reads - In haar bijdrage in ArbeidsRecht belicht Astrid Helstone een aantal belangrijke aandachtspunten die relevant zijn voor de vaststellingsaanvraag die werkgevers moeten indienen voor de subsidievaststelling van UWV voor de eerste tranche (de NOW-1) en de tweede tranche (de NOW-2) van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de Subsidievaststelling).

Read more

08.01.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – een ingrijpende verandering van het arbeidsvoorwaardelijk pensioen (tweede pijler)

Articles - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

04.01.2021 NL law
De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Articles - Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. Omdat de NOW een subsidie is, is titel 4.2 (de subsidietitel) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Read more