Short Reads

Eumedion: wetsvoorstel vrouwenquotum gaat niet ver genoeg

Eumedion: wetsvoorstel vrouwenquotum gaat niet ver genoeg

Eumedion: wetsvoorstel vrouwenquotum gaat niet ver genoeg

13.05.2020 NL law

Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, vindt het een gemiste kans dat beursgenoteerde vennootschappen niet meer hoeven te streven naar minimaal 30% vrouwelijke bestuurders. Eumedion schrijft dit in haar reactie op het voorontwerp voor een wetsvoorstel over meer vrouwen aan de top en over de modernisering van het NV-recht.

Hoewel het voorontwerp wel een wettelijk vrouwenquotum van tenminste 30% voor de raad van commissarissen bevat, vindt Eumedion het wetsontwerp niet ver genoeg gaan. Beursgenoteerde ondernemingen zouden moeten streven naar minimaal 30% vrouwen in de raad van commissarissen, het bestuur en de subtop.

De bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers zijn ervan overtuigd dat een diverse top bijdraagt aan betere besluitvorming en resultaten van beursvennootschappen. Ook stellen zij dat beursvennootschappen met een diverse top beter in staat zijn jong talent aan te trekken. In de praktijk neemt het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen echter maar mondjesmaat toe.

Doel van het voorontwerp is om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van (grote) beursgenoteerde ondernemingen evenwichtiger te maken. In het voorontwerp zijn hiertoe twee maatregelen opgenomen: 1) een ingroeiquotum van ten minste 30% mannen en 30% vrouwen voor de raad van commissarissen van vennootschappen met een Nederlandse beursnotering en 2) een zelf op te stellen passend en ambitieus streefcijfer voor het bestuur en de subtop van grote (beurs)vennootschappen.

Volgens de toelichting bij het voorontwerp betekent ‘een passend en ambitieus streefcijfer’ dat bij vacatures in een bestuur en een raad van commissarissen zonder vrouwen ‘in principe ten minste een vrouw wordt benoemd’. Wat Eumedion betreft is dat wat te mager.

Hoewel Eumedion de mening van het kabinet deelt dat een diversiteitsquotum een zwaar en uitzonderlijk middel is, kan zij zich voorstellen dat het tijd is dat een doorbraak wordt geforceerd. Van de beursvennootschappen mag worden verwacht dat zij publiekelijk ambitieuze doelen – in elk geval minimaal 30% – stellen voor het percentage vrouwen in de raad van commissarissen, het bestuur en de managementlagen eronder, aldus Eumedion. Bovendien meent zij dat het voorontwerp er niet toe zou moeten leiden dat vennootschappen – ten opzichte van de situatie waarin de wettelijke streefcijferregeling er nog was – hun ambities op het terrein van diversiteit naar beneden bijstellen.

Eumedion is er daarom voorstander van dat in het wetsvoorstel wordt geregeld dat bij de door grote (beurs)vennootschappen vast te stellen passende en ambitieuze doelen in de vorm van een streefcijfer ten minste 30% van de zetels wordt bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen.

Bron: Eumedion

Team

Related news

07.07.2020 NL law
UBO-register gaat van start op 27 september 2020

Short Reads - Vandaag (7 juli 2020) is bekend geworden dat het UBO-register live gaat op 27 september 2020. De Wet tot implementatie van het UBO-register (“Implementatiewet”) en het bijbehorende inwerkingtredingsbesluit zijn vandaag in het Staatsblad verschenen. De wet treedt (deels) al op 8 juli 2020 in werking. Het betreft de verplichting voor rechtspersonen om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden en de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden.

Read more

07.07.2020 NL law
Inwerkingtreding Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Short Reads - Op 24 april 2020 is de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Noodwet”) in werking getreden. Aan de hand van de Noodwet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld. De Noodwet is een antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is een verzamelwet.

Read more

07.07.2020 NL law
Inwerkingtreding deel Implementatiewet Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn

Short Reads - In onze Corporate Update van 6 februari 2020 bespraken wij de inwerkingtreding van de Wet tot implementatie van de Herziene aandeelhoudersrechtenrichtlijn (“SRD II”) (“Implementatiewet”) op 1 december 2019. De bepalingen over de identificatie van aandeelhouders, de uitwisseling van informatie met aandeelhouders en de facilitering van (stem)rechten treden op 3 september 2020 in werking.

Read more