Short Reads

Aanbevelingen van centrale banken en toezichthouders voor een betere beheersing van klimaat- en milieurisico’s

Aanbevelingen van centrale banken en toezichthouders voor een betere

Aanbevelingen van centrale banken en toezichthouders voor een betere beheersing van klimaat- en milieurisico’s

27.05.2020 NL law

Het Network for Greening the Financial System (NGFS) heeft aanbevelingen gepubliceerd voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s. Klimaatverandering en milieuproblemen zijn niet alleen een bedreiging voor de samenleving, maar brengen ook potentiële risico’s mee voor de reële economie en de financiële sector. Ook een disruptieve energietransitie kan tot stevige verliezen voor financiële instellingen leiden.

Wereldwijd houden financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, steeds meer rekening met klimaat- en milieurisico’s. Daarnaast integreren financieel toezichthouders deze risico’s in hun werkzaamheden. Dat blijkt uit onderzoek van het NGFS, een internationaal netwerk waarbij wereldwijd 66 centrale banken en toezichthouders en 12 waarnemers zijn aangesloten.

Gelijktijdig met het onderzoek heeft het netwerk aanbevelingen gepubliceerd die moeten leiden tot een verbetering van de beheersing van klimaat- en milieurisico’s. Deze aanbevelingen geven handvatten voor de wijze waarop bankentoezichthouders en verzekeringstoezichthouders klimaat- en milieurisico’s kunnen verankeren in het toezicht op financiële instellingen.

Klimaatverandering, milieuproblemen en de energietransitie staan hoog op de agenda in de financiële sector. De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde vorige week een (ontwerp) gids voor banken met uitgangspunten voor het beheer van klimaat- en milieurisico’s. De ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico’s integreren in bedrijfsstrategie, governance en risicobeheer. Ook moeten banken transparanter worden over hun blootstelling aan dergelijke risico's door de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico’s te verbeteren. De financiële sector en andere belanghebbenden kunnen op de gids van de ECB reageren tot en met 25 september 2020.

De recente publicaties maken duidelijk dat de ECB en het NGFS ook onder de huidige omstandigheden van de coronacrisis zich blijven inzetten voor het aanpakken van klimaat- en milieurisico’s.

Bron: NGFS en ECB

Team

Related news

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

28.08.2020 NL law
Hoge Raad verduidelijkt verhouding tussen toezichts- en opsporingsbevoegdheden

Short Reads - Bedrijven en personen die onderwerp zijn van een onderzoek kunnen geconfronteerd worden met bestuursrechtelijk toezicht óf strafrechtelijke opsporing. Deze twee typen onderzoeken moeten van elkaar worden onderscheiden, maar lopen in de praktijk soms door elkaar heen. De vraag is wanneer een opsporingsambtenaar niet meer van zijn toezichtsbevoegdheden gebruik mag maken als ook mogelijke strafbare feiten in beeld komen?

Read more