Short Reads

Aanbevelingen van centrale banken en toezichthouders voor een betere beheersing van klimaat- en milieurisico’s

Aanbevelingen van centrale banken en toezichthouders voor een betere

Aanbevelingen van centrale banken en toezichthouders voor een betere beheersing van klimaat- en milieurisico’s

27.05.2020 NL law

Het Network for Greening the Financial System (NGFS) heeft aanbevelingen gepubliceerd voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s. Klimaatverandering en milieuproblemen zijn niet alleen een bedreiging voor de samenleving, maar brengen ook potentiële risico’s mee voor de reële economie en de financiële sector. Ook een disruptieve energietransitie kan tot stevige verliezen voor financiële instellingen leiden.

Wereldwijd houden financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, steeds meer rekening met klimaat- en milieurisico’s. Daarnaast integreren financieel toezichthouders deze risico’s in hun werkzaamheden. Dat blijkt uit onderzoek van het NGFS, een internationaal netwerk waarbij wereldwijd 66 centrale banken en toezichthouders en 12 waarnemers zijn aangesloten.

Gelijktijdig met het onderzoek heeft het netwerk aanbevelingen gepubliceerd die moeten leiden tot een verbetering van de beheersing van klimaat- en milieurisico’s. Deze aanbevelingen geven handvatten voor de wijze waarop bankentoezichthouders en verzekeringstoezichthouders klimaat- en milieurisico’s kunnen verankeren in het toezicht op financiële instellingen.

Klimaatverandering, milieuproblemen en de energietransitie staan hoog op de agenda in de financiële sector. De Europese Centrale Bank (ECB) publiceerde vorige week een (ontwerp) gids voor banken met uitgangspunten voor het beheer van klimaat- en milieurisico’s. De ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico’s integreren in bedrijfsstrategie, governance en risicobeheer. Ook moeten banken transparanter worden over hun blootstelling aan dergelijke risico's door de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico’s te verbeteren. De financiële sector en andere belanghebbenden kunnen op de gids van de ECB reageren tot en met 25 september 2020.

De recente publicaties maken duidelijk dat de ECB en het NGFS ook onder de huidige omstandigheden van de coronacrisis zich blijven inzetten voor het aanpakken van klimaat- en milieurisico’s.

Bron: NGFS en ECB

Team

Related news

09.07.2020 NL law
Position paper: a more circular carpet industry in the Netherlands

Articles - Currently only 1-3% of European carpet waste is recycled. Together with Maurits de Munck, Ida Mae de Waal and Chris Backes (Utrecht University), Valérie van 't Lam has produced a position paper featuring recommendations for the European Commission on a more ‘circular’ carpet industry in the Netherlands. This position paper was commissioned by Excess Materials Exchange.

Read more

08.07.2020 NL law
Verwijzing naar parkeerbeleid mag niet zien op vergunningvrije gebruikswijzigingen

Short Reads - Parkeerregelingen in bestemmingsplannen kunnen een verwijzing naar beleidsregels bevatten. De toets of sprake is van voldoende parkeergelegenheid vindt dan plaats aan de hand van die beleidsregels. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de "Afdeling") van 10 juni 2020 maakt duidelijk dat de verwijzing naar beleidsregels geen betrekking mag hebben op vergunningvrije gebruikswijzigingen.

Read more

09.07.2020 NL law
ACM geeft bedrijven meer ruimte om samen te werken voor klimaat- en milieudoelen

Short Reads - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat Nederlandse bedrijven meer ruimte krijgen om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals de vermindering van CO2-uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om onderling afspraken te maken zonder de concurrentieregels te overtreden. Dat staat in de (concept) leidraad ‘duurzaamheidsafspraken’ van de ACM.

Read more

07.07.2020 NL law
UBO-register gaat van start op 27 september 2020

Short Reads - Vandaag (7 juli 2020) is bekend geworden dat het UBO-register live gaat op 27 september 2020. De Wet tot implementatie van het UBO-register (“Implementatiewet”) en het bijbehorende inwerkingtredingsbesluit zijn vandaag in het Staatsblad verschenen. De wet treedt (deels) al op 8 juli 2020 in werking. Het betreft de verplichting voor rechtspersonen om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden en de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden.

Read more