Short Reads

Verwerking van gegevens in het kader van corona (update)

Verwerking van gegevens in het kader van corona (update)

Verwerking van gegevens in het kader van corona (update)

25.03.2020 NL law

Afgelopen vrijdag (20/3/2020) heeft het European Data Protection Board (EDPB) een verklaring afgegeven waarin zij benadrukt dat, ook in deze buitengewone tijden, verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers zorg moeten dragen voor de bescherming van persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens moet geschieden op een rechtmatige basis, de verzamelde data moet noodzakelijk zijn voor het beoogde doel, de gegevens moeten voor een specifiek en expliciet omschreven doel worden verwerkt, de betrokkenen dienen duidelijk en begrijpelijk te worden geïnformeerd over de verwerking en de doeleinden daarvan en de gegevens moeten goed beschermd zijn. Maatregelen in verband met de huidige crisissituatie en de onderliggende besluitvorming daarvoor dienen goed te worden gedocumenteerd. De EDPB wijst erop dat voor werkgevers de beginselen van proportionaliteit en data minimalisatie zeer belangrijk zijn. Welke en hoeveel  informatie werkgevers bij hun werknemers mogen opvragen en verzamelen en welke informatie zij aan (andere) werknemers of anderen mogen verstrekken, zal afhangen van wat is toegestaan en wat hun verplichtingen zijn onder het nationale arbeids-, gezondheids- en veiligheidsrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat het werkgevers niet is toegestaan medische gegevens te verwerken en zelf werknemers te testen op corona. Van werkgevers wordt verwacht dat zij de instructies van RIVM volgen en hun werknemers daar nadrukkelijk wijzen. Ook mag van werknemers, zeker als die niet thuis werken, gevraagd worden dat zij hun gezondheid scherp in de gaten houden en mag de werkgever hen vragen contact op te nemen met een arts. Gezien de uitzonderlijke situatie van het coronavirus, vindt de AP dat werkgevers werknemers die griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen, of bij twijfel, naar huis mag sturen. Meer hierover vindt u in de Q&A over Privacy & Corona van de AP. Daarnaast hebben de AP, het Nationaal Cyber Security Centrum en het Europese Agentschap voor Cybersecurity aanbevelingen gedaan voor veilig thuis werken, ook deze treft u hieronder.

Zie hieronder enkele bronnen van toezichthouders:

Zie ook Stibbe Verwerking van gegevens in het kader van corona (16.03.2020)

Meer over het coronavirus

Meer publicaties over de impact van het coronavirus leest u op onze website. Hier vindt u ook een lijst met contactpersonen binnen ons kantoor die u kunnen adviseren bij vragen over de implicaties van het coronavirus voor uw bedrijf. 

Related news

07.07.2020 NL law
Inwerkingtreding Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Short Reads - Op 24 april 2020 is de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Noodwet”) in werking getreden. Aan de hand van de Noodwet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld. De Noodwet is een antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is een verzamelwet.

Read more

25.06.2020 NL law
Een groene encyclopedie voor de financiële sector

Short Reads - Op 22 juni 2020 is de Europese taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/282) gepubliceerd. De verordening wordt gezien als een mijlpaal voor de verduurzaming van de financiële sector. De Europese Commissie ziet het herstel en de wederopbouw van de economie na de coronacrisis als een kans voor een fundamentele verandering naar een duurzame economie.

Read more

03.07.2020 NL law
E-book NOW-2: Second Temporary Emergency Bridging Measure Work Retention

Articles - On 17 March 2020, the Dutch cabinet announced the first emergency package of support measures to alleviate the economic consequences of the corona crisis. This emergency package inter alia comprised the First Temporary Emergency Bridging Measure for the purpose of Work Retention (“NOW-1”) and the Temporary Bridging Measure for Self-Employed Persons (“Tozo-1”).

Read more

03.07.2020 NL law
E-book NOW-2: Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Articles - Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet het eerste noodpakket aan met steunmaatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te dempen. Onderdeel van dit noodpakket zijn onder andere de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-1”) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (“Tozo-1”).

Read more