Neodyum Miknatis
amateur porn
implant
olabahis
Casino Siteleri
Kayseri escort
canli poker siteleri kolaybet meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Short Reads

ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in strategie, governance, risicobeheer en informatieverschaffing

ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in stra

ECB verwacht dat banken klimaat- en milieurisico's integreren in strategie, governance, risicobeheer en informatieverschaffing

04.06.2020 NL law

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat banken klimaat- en milieurisico’s meewegen bij de formulering en uitvoering van strategie, governance en risicobeheer. Ook moeten banken transparanter worden door de informatie over dergelijke risico's te verbeteren. Dit blijkt uit een (ontwerp) gids die de centrale bank heeft gepubliceerd.

Banken lijken klimaatverandering en milieuproblemen voornamelijk te bezien vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ECB wil dat banken binnen het huidige prudentiële kader voorbereid zijn op het risicobeheer van en de informatieverschaffing over klimaat- en milieurisico’s, conform het Actieplan van de Europese Commissie voor de financiering van duurzame groei en het Actieplan van de Europese Bankautoriteit inzake duurzame financiering. Dit is belangrijk omdat deze risico’s van invloed kunnen zijn op bestaande prudentiële risicocategorieën en een aanzienlijke impact kunnen hebben op de reële economie en de banken.

Klimaat- en milieurisico’s worden doorgaans onderscheiden in twee risicofactoren, namelijk fysieke risico’s en transitierisico’s. Fysieke risico’s kunnen door klimaatverandering of milieuaantasting direct leiden tot schade aan eigendommen of een lagere productiviteit. Indirect kunnen deze risico’s aanleiding zijn voor bijvoorbeeld een verstoring van de toeleveringsketens. Transitierisico’s zien op financiële verliezen die direct of indirect voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarme en duurzame economie. Die risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een relatief abrupte invoering van klimaat- en milieubeleidsmaatregelen, door technologische vooruitgang of door veranderingen in het marktsentiment en marktvoorkeuren.

De gids met de verwachtingen van de ECB moet ertoe leiden dat banken in de eurozone tijdig een integrale en toekomstgerichte aanpak van klimaat- en milieurisico’s ontwikkelen. De ECB heeft de gids samen met de nationale toezichthouders opgesteld, zodat de gids in het hele eurogebied (naar evenredigheid) zal worden toegepast in het toezicht op significante (grote) en minder significante banken.

Banken en andere belanghebbenden kunnen reageren op de (ontwerp) gids van de ECB. Deze consultatieperiode eindigt op 25 september 2020.

Bron: ECB

Team

Related news

04.11.2020 EU law
Webinar: Cloud computing in the financial sector

Seminar - On Wednesday 4 November 2020, Marc Spuijbroek and Roderik Vrolijk will host a webinar about cloud computing in the financial sector, which, at the same time, may be relevant outside that sector. This webinar is part of the TMT Masterclasses webinar-series. In this series subjects will be discussed regarding IT, Data or IP, with a focus on current affairs and trends.

Read more