Articles

Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden

Lijfsdwang tegen autoriteiten die weigeren vereiste milieumaatregelen

Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden

14.01.2020 NL law

Met de instelling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) per 19 maart 2018 is de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen in een enorme stroomversnelling gekomen. Minister Wiebes is daar terecht trots op. Met het wetsvoorstel Tijdelijke Wet Groningen (TWG) wordt deze commissie omgevormd tot Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat is een verdere verbetering, omdat het IMG meer mogelijkheden zal hebben dan de TCMG om alle soorten schade te behandelen.

Helaas heeft de wetgever een probleem bij de schadeafwikkeling links laten liggen of zelfs over het hoofd gezien: het IMG moet de schadeclaims beoordelen op basis van algemeen burgerlijk recht. Dat zal een rem zetten op de snelheid en effectiviteit van de schadeafwikkeling, omdat het toepassen van algemeen burgerlijk recht op de Groningse situatie tot allerlei juridische hoofdbrekens leidt. Dat is de afgelopen jaren al gebleken en in 2020 zal het niet anders zijn. Daarom zou de wetgever er goed aan doen om van het IMG een echt schadefonds te maken, met eigen, specifieke en op elkaar afgestemde regels over de afhandeling en beoordeling van schadeclaims. De Groningse situatie is daar bij uitstek geschikt voor, omdat het gaat om zeer grote aantallen claims die op elkaar lijken en zich daarom goed lenen voor (gestandaardiseerd) maatwerk. Denk daarbij aan forfaitaire vergoedingen voor immateriële schade zoals het schadefonds geweldsmisdrijven dit al jaren doet. In een artikel (in het eerste nummer van het Nederlands Juristenblad van dit jaar beschrijf ik waarom en hoe de wetgever deze stap zou moeten zetten en dat dit vrij eenvoudig gerealiseerd kan worden met een kleine wijziging in het wetsvoorstel. Het artikel is een bewerking van een voordracht op het symposium van de Studiekring normatieve uitleg op vrijdag 1 november 2019 te Rotterdam. Omdat de ontwikkelingen in Groningen snel gaan heb ik dit artikel geactualiseerd per 1/1/2020. Die geactualiseerde versie vindt u hier.

Het bericht ‘Ruimte voor maatwerk in Groningen: het kan eenvoudig geregeld worden‘ is een bericht van Stibbeblog.nl.

Related news

13.07.2021 NL law
Vertraging Wetsvoorstel Warmtewet 2: een (on)overbrugbaar verschil van inzicht

Short Reads - Op 5 juli 2021 heeft demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken & Klimaat (hierna: de staatssecretaris) de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (ook wel: Warmtewet 2). Ondanks de aanpassingen gemaakt naar aanleiding van de internetconsultatie van vorig jaar, wordt het conceptwetsvoorstel in huidige vorm niet gesteund door de decentrale overheden.

Read more

19.07.2021 NL law
Beginselplicht tot handhaving bij bestuurlijke boetes?

Short Reads - In de uitspraak van 30 juni 2021 oordeelt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat de beginselplicht tot handhaving niet geldt voor de bestuurlijke boete geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Uit de redenen die de Afdeling hiervoor benoemt lijkt te volgen dat de beginselplicht tot handhaving nooit heeft te gelden bij bestuurlijke boetes. In dit blog bespreken wij de uitspraak van de Afdeling en gaan wij nader in op de beginselplicht tot handhaving.

Read more