Articles

Ontbindingsverzoek op de i-grond toegewezen (annotatie)

Ontbindingsverzoek op de i-grond toegewezen (annotatie)

Ontbindingsverzoek op de i-grond toegewezen (annotatie)

27.08.2020 NL law

In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland waarin, na een stroom van afwijzingen sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een beroep op de i-grond (cumulatiegrond) slaagt.

Astrid beperkt zich in deze annotatie tot twee opvallende aspecten van de uitspraak: (i) de onderbouwing van de toekenning en de hoogte van de extra vergoeding ter compensatie van de toewijzing van de ontbinding op de i-grond (de cumulatievergoeding), en (ii) de vraag naar de meerwaarde van de i-grond ten opzichte van de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Zij sluit af met enkele opmerkingen over de kansen die de cumulatievergoeding biedt voor nadere gedachtenvorming, mede in het licht van de aanbevelingen van de Commissie-Borstlap.

Related news

14.06.2021 NL law
Verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds voor Duitse chauffeurs in dienst van in Nederland gevestigde onderneming (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie becommentarieert Astrid Helstone een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak gaat over een werkgever met een in Nederland gevestigde onderneming in het beroepsvervoer over de weg. Deze werkgever heeft ongeveer 90 werknemers in dienst, van wie tien werknemers de Duitse nationaliteit hebben en in Duitsland wonen. Partijen verschillen van mening over de vraag of deze tien Duitse werknemers verplicht zijn tot deelneming in het Pensioenfonds Vervoer.

Read more

17.06.2021 NL law
SER advies 2021-2025: de belangrijkste aanbevelingen op het terrein van de arbeidsmarkt besproken

Short Reads - Inleiding Op 2 juni 2021 presenteerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies ‘Sociaal-Economisch beleid 2021-2025. Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit advies behelst een breed pakket aan voorstellen dat voor brede welvaart in Nederland moet zorgen. De SER adviseert het kabinet fors te investeren in de arbeidsmarkt en de publieke sector.

Read more

02.06.2021 NL law
Kabinet kondigt NOW-4 en een wijziging van de omzetberekening aan

Short Reads - Er komt een nieuwe NOW-subsidieregeling, de NOW-4. Dit heeft het kabinet aangekondigd in de Kamerbrief van 27 mei 2021. De subsidievoorwaarden onder de NOW-4 zullen grotendeels gelijk zijn aan de voorwaarden voor een subsidie onder de vijfde tranche van de NOW-3. Ook informeert het kabinet de Tweede Kamer over een wijziging inzake de bepaling van de omzet, die zal worden ingevoerd in de NOW-3 en de NOW-4.

Read more