Articles

Ontbindingsverzoek op de i-grond toegewezen (annotatie)

Ontbindingsverzoek op de i-grond toegewezen (annotatie)

Ontbindingsverzoek op de i-grond toegewezen (annotatie)

27.08.2020 NL law

In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland waarin, na een stroom van afwijzingen sinds de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een beroep op de i-grond (cumulatiegrond) slaagt.

Astrid beperkt zich in deze annotatie tot twee opvallende aspecten van de uitspraak: (i) de onderbouwing van de toekenning en de hoogte van de extra vergoeding ter compensatie van de toewijzing van de ontbinding op de i-grond (de cumulatievergoeding), en (ii) de vraag naar de meerwaarde van de i-grond ten opzichte van de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Zij sluit af met enkele opmerkingen over de kansen die de cumulatievergoeding biedt voor nadere gedachtenvorming, mede in het licht van de aanbevelingen van de Commissie-Borstlap.

Related news

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more

08.09.2020 NL law
Bestuursrechter bevestigt: de NOW kent geen ‘hardheidsclausule’ voor uitzonderlijke omstandigheden

Articles - Werkgevers die een NOW-subsidie aanvragen, maar niet voldoen aan alle vereisten, hebben geen recht op deze NOW-subsidie, ook niet in ‘uitzonderlijke gevallen’. Zo oordeelt een rechtbank in de eerste gepubliceerde bestuursrechtelijke uitspraak over de NOW. Deze uitspraak gaat over de eerste tranche van de NOW (de NOW 1), waarvoor van 14 april tot en met 5 juni 2020 subsidieverlening aangevraagd kon worden.

Read more

02.09.2020 NL law
De hoofdlijnen van de NOW-3

Articles - Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

Read more