Short Reads

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenome

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen door de Tweede Kamer

17.04.2020 NL law

Gisteren (16 april 2020) heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Wetsvoorstel) aangenomen.

Met betrekking tot rechtspersonen geeft het Wetsvoorstel verschillende voorzieningen voor vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen, algemene vergaderingen, ledenvergaderingen en verslaglegging door tijdelijke afwijkingen van en aanvullingen op Boek 2 BW toe te staan. Wij verwachten dat de wet spoedig in werking kan treden.

Overzicht verhouding bepalingen Wetsvoorstel versus Boek 2 BW

De relevante bepalingen uit het Wetsvoorstel voor rechtspersonen zijn opgenomen in paragraaf 4 (artikelen 5 t/m 25).  Voor de leesbaarheid van het Wetsvoorstel hebben wij een handzaam schema opgenomen waaruit blijkt welke relevante regels uit Boek 2 BW (niet langer) van toepassing zijn en of het Wetsvoorstel daarop aanvullende of afwijkende voorzieningen geeft.

Timing

Wij verwachten een spoedige inwerkingtreding van deze wet. Het Wetsvoorstel is in ongekend korte tijd voorbereid en behandeld door de Tweede Kamer. Vermoedelijk gaat ook de Eerste Kamer spoedig akkoord met het Wetsvoorstel, waarna de wet in werking kan treden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.

Advisering

Over de mogelijkheden die dit Wetsvoorstel biedt adviseren wij u graag. Omdat dit per rechtspersoon kan verschillen, geven wij u graag een op maat gesneden advies. Neemt u contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij Stibbe of kijk op onze speciale corona-pagina op stibbe.com waar u een team van specialisten kunt vinden dat u kan adviseren over de juridische gevolgen van het coronavirus op uw onderneming.

Team

Related news

09.07.2020 NL law
ACM geeft bedrijven meer ruimte om samen te werken voor klimaat- en milieudoelen

Short Reads - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat Nederlandse bedrijven meer ruimte krijgen om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals de vermindering van CO2-uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om onderling afspraken te maken zonder de concurrentieregels te overtreden. Dat staat in de (concept) leidraad ‘duurzaamheidsafspraken’ van de ACM.

Read more

07.07.2020 NL law
UBO-register gaat van start op 27 september 2020

Short Reads - Vandaag (7 juli 2020) is bekend geworden dat het UBO-register live gaat op 27 september 2020. De Wet tot implementatie van het UBO-register (“Implementatiewet”) en het bijbehorende inwerkingtredingsbesluit zijn vandaag in het Staatsblad verschenen. De wet treedt (deels) al op 8 juli 2020 in werking. Het betreft de verplichting voor rechtspersonen om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden en de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden.

Read more

07.07.2020 NL law
Inwerkingtreding Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Short Reads - Op 24 april 2020 is de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Noodwet”) in werking getreden. Aan de hand van de Noodwet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld. De Noodwet is een antwoord op de beperkingen die gelden als gevolg van de uitbraak van COVID-19. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is een verzamelwet.

Read more