Short Reads

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenome

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen door de Tweede Kamer

17.04.2020 NL law

Gisteren (16 april 2020) heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (Wetsvoorstel) aangenomen.

Met betrekking tot rechtspersonen geeft het Wetsvoorstel verschillende voorzieningen voor vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen, algemene vergaderingen, ledenvergaderingen en verslaglegging door tijdelijke afwijkingen van en aanvullingen op Boek 2 BW toe te staan. Wij verwachten dat de wet spoedig in werking kan treden.

Overzicht verhouding bepalingen Wetsvoorstel versus Boek 2 BW

De relevante bepalingen uit het Wetsvoorstel voor rechtspersonen zijn opgenomen in paragraaf 4 (artikelen 5 t/m 25).  Voor de leesbaarheid van het Wetsvoorstel hebben wij een handzaam schema opgenomen waaruit blijkt welke relevante regels uit Boek 2 BW (niet langer) van toepassing zijn en of het Wetsvoorstel daarop aanvullende of afwijkende voorzieningen geeft.

Timing

Wij verwachten een spoedige inwerkingtreding van deze wet. Het Wetsvoorstel is in ongekend korte tijd voorbereid en behandeld door de Tweede Kamer. Vermoedelijk gaat ook de Eerste Kamer spoedig akkoord met het Wetsvoorstel, waarna de wet in werking kan treden. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.

Advisering

Over de mogelijkheden die dit Wetsvoorstel biedt adviseren wij u graag. Omdat dit per rechtspersoon kan verschillen, geven wij u graag een op maat gesneden advies. Neemt u contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij Stibbe of kijk op onze speciale corona-pagina op stibbe.com waar u een team van specialisten kunt vinden dat u kan adviseren over de juridische gevolgen van het coronavirus op uw onderneming.

Team

Related news

16.07.2021 NL law
Wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ingediend

Short Reads - Op 23 april 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies samen met de memorie van toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel van de richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Read more

16.07.2021 NL law
Wet verruiming van mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen in het Staatsblad gepubliceerd

Short Reads - De Wet verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen is op 1 juli 2021 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt op 1 januari 2022 in werking. De wetgever beoogt met de nieuwe regeling de mogelijkheden uit te breiden om in te grijpen bij rechtspersonen waarvan het doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde en die daarmee de samenleving bedreigen.

Read more

16.07.2021 NL law
Werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid verlengd tot 1 augustus 2021

Short Reads - De vervaldatum van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Tijdelijke wet”) is bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 1 augustus 2021. Naar verwachting wordt de werkingsduur van de Tijdelijke wet verlengd tot 1 oktober 2021. Echter, dit is pas zeker als er een nieuw verlengingsbesluit in het Staatsblad wordt gepubliceerd. 

Read more