Articles

New Belgian Corporate Governance Code 2020 for listed companies presented today

New Belgian Corporate Governance Code 2020 for listed companies prese

New Belgian Corporate Governance Code 2020 for listed companies presented today

09.05.2019 BE law

The Belgian Committee for Corporate Governance today published the new Belgian Corporate Governance Code (“2020 CG Code”).

The 2020 CG Code puts greater emphasis on sustainable value creation (with implications for remuneration policy) and raises the bar in terms of diversity and non-financial reporting. The code intends to be less formalistic than its predecessor and allow companies to better address their specific circumstances.

As before, the code is based on the principle of ‘comply or explain’ but a more elaborate explanation is required.

The new Code will apply to reporting years beginning on or after 1 January 2020 (but companies may already choose to apply the Code for reporting years beginning on or after 1 January 2019.

Click here to view the press release

Click here for the 2020 Belgian code on corporate governance

Click here for the Key changes compared to the 2009 code.

Related news

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

21.08.2020 NL law
Verlenging werkingsduur Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Short Reads - De Minister voor Rechtsbescherming heeft laten weten dat de werkingsduur van de Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie & Veiligheid (“de Noodwet”) in verband met aanhoudende COVID-19 beperkingen met één maand zal worden verlengd. De Noodwet zou op 1 september 2020 komen te vervallen. Aan de hand van de Noodwet kunnen rechtspersonen tijdelijk afwijken van wettelijke en statutaire bepalingen en kunnen bepaalde termijnen worden uitgesteld.

Read more

17.07.2020 NL law
Recent developments: Dutch corporate law

Short Reads - This is our biannual newsletter about the main developments in Dutch corporate law. In this Corporate Update we provide an overview of the implementation of the Dutch UBO Register and we discuss current developments regarding gender diversity at the top and the protection of Dutch companies.

Read more