Articles

Data Protection & Employment Law: Can They Be Reconciled?

Data Protection & Employment Law: Can They Be Reconciled?

Data Protection & Employment Law: Can They Be Reconciled?

28.03.2019 EU law

At the GDPR 360° seminar, Carol Evrard, Erik Valgaeren, Jérôme Aubertin and Cyril Fischer discussed some of the numerous interrelations between data protection and employment law.

A few days ago, Carol Evrard (TMT), Erik Valgaeren (TMT), Jérôme Aubertin (Employment) and Cyril Fischer (TMT) had the pleasure to discuss some of the numerous interrelations between data protection and employment law.

Taking into account the opposing interests and rights of employers (right to control employees, to property and to conduct a business) and employees (privacy, right to data protection, and protection of communications), it is not surprising that situations where the right balance is to be found are multiple. To name a few: can employers ask the criminal record or union affiliation of applicants? What about medical information? Can they check LindedIn or Facebook profiles? What type of measures can employers take to control the access to premises (CCTV, badges, biometric access, chips, etc.)? Can employers take pictures of their employees, and to what extent can they monitor them (BYOD issues, geo-localisation systems)? Do employees have the right to access their appraisals after the end of the employment relationship? On the contrary, can employers use the former e-mail address of their employees? Practically, how long should all this information be retained?

There is of course no single answer to all these questions. Indeed, as always where rights must be balanced, it is a matter of circumstances, degree of detriment and importance of rights. All elements must be weighed against each other to eventually fine tune the right solution. The GDPR expert will however never stray from the GDPR principles: legitimacy, transparency, proportionality, purpose limitation and accuracy.

Team

Related news

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more

08.09.2020 NL law
Bestuursrechter bevestigt: de NOW kent geen ‘hardheidsclausule’ voor uitzonderlijke omstandigheden

Articles - Werkgevers die een NOW-subsidie aanvragen, maar niet voldoen aan alle vereisten, hebben geen recht op deze NOW-subsidie, ook niet in ‘uitzonderlijke gevallen’. Zo oordeelt een rechtbank in de eerste gepubliceerde bestuursrechtelijke uitspraak over de NOW. Deze uitspraak gaat over de eerste tranche van de NOW (de NOW 1), waarvoor van 14 april tot en met 5 juni 2020 subsidieverlening aangevraagd kon worden.

Read more

02.09.2020 NL law
De hoofdlijnen van de NOW-3

Articles - Op 28 augustus 2020 heeft het kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd over een omvangrijk steun- en herstelpakket in verband met de economische gevolgen van de coronacrisis. Onderdeel hiervan is het continueren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Voor een toelichting op de NOW-1 en NOW-2 verwijzen wij naar onze eerdere e-books.

Read more