Inside Stibbe

Wrap up Charity weeks Brussels and Luxembourg

Wrap up Charity weeks Brussels and Luxembourg

Wrap up Charity weeks Brussels and Luxembourg

09.01.2019 BE law

Last December, our colleagues at the Brussels and Luxembourg offices organized and participated in a number of fundraising events to raise awareness and funds for various charities. Everyone at Stibbe could participate in these activities.

Stibbe and its Stibbees raised a total of EUR 11,772.00 for different charities, such as ToekomstATELIERdelAvenir, Viva for Life, Kom op tegen Kanker, Think Pink, Special Olympics Belgium, Cliniclowns, Straatverplegers / Infirmiers de rue, Vacances pour Tous, Kinderarmoedefonds, Viva for Life, Pièces Jaunes, Stëmm vun der Strooss, Handicap International and De Katten-Brigade VZW.

Charity weeks 2018

Related news

24.09.2020 BE law
Stibbe hosts a webinar on dawn raids organised by IBJ/IJE

Seminar - On 24 September 2020, several Stibbe lawyers ​​​​​explain the rights and obligations of companies when confronted with announced or unannounced raids. What do to when, for example, tax authorities, the competition authorities, police services or a bailiff are at your doorstep?

Read more

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more