Inside Stibbe

Stibbe partners with the Blue Tulip Awards

Stibbe partners with the Blue Tulip Awards

Stibbe partners with the Blue Tulip Awards

29.08.2019 NL law

Participants in the Blue Tulip Awards can now make use of Stibbe's high-quality legal knowledge, as we have become a partner of the Blue Tulip Awards 2019 in the legal domain. We will provide legal advice on various themes start-ups which have registered for the categories ‘Mobility’ and ‘Finance’. This year's partnership follows our collaboration with last year’s edition, when the event was known as the Accenture Innovation Awards.

As a partner of the Blue Tulip Awards, Stibbe's lawyers will host a legal workshop for the participants. We will also form part of the jury for both categories at the Innovation Summit, where the finals of the Blue Tulip Awards will take place on 17 April 2020. The one-day 'grand finale' of this programme brings together start-ups, large organisations, investors, jury members and partners, and awards the final prizes to the winners of the eight categories.

Mobility and Finance

Stibbe has selected two categories to focus on this year: Mobility and Finance. During the programme, start-ups in these themes will be educated about the legal issues concerning innovation and gain experience with the practical solutions needed to deal with them. These two themes tie in with the focus areas of Stibbe's start-up programme StartsUP, in which Dyme (finalist at the Accenture Innovation Awards 2018) and Hardt Hyperloop are currently participating.

Digital Economy

In addition to sharing high-quality legal knowledge to start-up initiatives in Mobility and Finance, Stibbe’s lawyers will also focus on 'Digital Economy', a cross-thematic topic that will also play a role in  Stibbe's activity programme during the partnership with the Blue Tulip Awards. Disruptive technological developments including artificial intelligence (AI), blockchain, the Internet of Things, smart mobility and the rise of digital platforms continue to change how companies and institutions operate and lead to new legal challenges. Throughout the entire Blue Tulip Awards process, Stibbe will support start-ups with high-quality legal knowledge on this overarching theme.

Team

Related news

29.06.2020 NL law
European Banking Federation Guidance on testing of Cloud Exit Strategy

Short Reads - Financial institutions may outsource critical or important functions to cloud service providers (“CSPs”). On 25 February 2019 the European Banking Authority (“EBA”) provided guidelines (the “EBA Guidelines”) laying out the framework for outsourcing arrangements. The EBA Guidelines require institutions to have a comprehensive, documented and sufficiently tested exit strategy (including a mandatory exit plan) when they outsource critical or important functions.

Read more

12.05.2020 NL law
Kroniek van het mededingingsrecht

Articles - Wat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de samenleving, de economie en – laat staan – het mededingingsbeleid laat zich op het moment van de totstandkoming van deze kroniek niet voorspellen. Wel stond al vast dat het mededingingsrecht zal worden herijkt op basis van de fundamentele uitdagingen die voortvloeien uit zich ontwikkelende ideeën over het belang van industriepolitiek, klimaatverandering en de positie van tech-ondernemingen en de platforms die zij exploiteren.

Read more

31.03.2020 NL law
Als het moet, kan het snel (en digitaal): vanwege de coronacrisis op weg naar een Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Short Reads - In crisistijd kan veel en snel. Beraadslagingen en besluitvorming blijven ook nu noodzakelijk, maar de wettelijke grondslag om dit digitaal te doen ontbreekt. Daarom is er aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel terzake voorgelegd, dat slechts in enkele dagen is voorbereid. De wet treedt, zo is de bedoeling, op korte termijn in werking.

Read more