Inside Stibbe

New Managing Partner for Stibbe Brussels

New Managing Partner for Stibbe Brussels

New Managing Partner for Stibbe Brussels

19.09.2018 BE law

As of January 1st, 2019, Wouter Ghijsels will be appointed as new Managing Partner of Stibbe Brussels.

Wouter Ghijsels started his career at Stibbe in 2002 and became partner in 2011. Since 2017, Wouter was also a member of the executive committee of Stibbe. As the head of the Banking & Finance practice, Wouter advises financial institutions, corporate and public sector clients on domestic and cross-border financial transactions, in particular syndicated lending, debt capital market transactions, project finance and leveraged buyouts. 

Current Managing Partner Jan Peeters will continue his Corporate & Finance practice within Stibbe Brussels.


 

Team

Related news

24.09.2020 BE law
Stibbe hosts a webinar on dawn raids organised by IBJ/IJE

Seminar - On 24 September 2020, several Stibbe lawyers ​​​​​explain the rights and obligations of companies when confronted with announced or unannounced raids. What do to when, for example, tax authorities, the competition authorities, police services or a bailiff are at your doorstep?

Read more

16.09.2020 NL law
Het bonus- en dividendverbod bij een beroep op de NOW-subsidie

Articles - De vraag of het gerechtvaardigd is om bonussen en dividend in corona crisistijd uit te keren, is een actueel maatschappelijk thema. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemingen die een beroep doen op staatssteun, waaronder de huidige loonkostensubsidieregeling ingevolge de Tijdelijke noodmaat regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de “NOW”).

Read more

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more