Short Reads

The EBA's annual work programme for 2019; a focus on financial innovation

The EBA's annual work programme for 2019; a focus on financial innova

The EBA's annual work programme for 2019; a focus on financial innovation

29.10.2018 NL law

On 23 October 2018, the European Banking Authority ("EBA") published its detailed annual work programme for 2019, describing its specific activities and tasks for the coming year and highlighting its key strategic areas of work.

In 2019, the EBA will focus on five high level priorities:

  1. leading the Basel III implementation in the EU;
  2. understanding risks and opportunities arising from financial innovation;
  3. collecting, disseminating and analysing banking data;
  4. ensuring a smooth relocation of the EBA to Paris; and
  5. fostering the increase of the loss-absorbing capacity of the EU banking system.

The EBA's initiative fits with the European Commission's broader efforts to build a Capital Markets Union and a true single market for consumer financial services, and with the European Commission's action plan on Fintech, which was published in March 2018.

EBA & financial innovation

In its annual work program, the EBA acknowledges that financial innovation offers great opportunities but also introduces new risks and challenges, having the potential to transform the financial system across a broad range of products and services.

Financial technology will affect many aspects of banking, such as business models and consumer interaction, reporting and compliance (including anti-money laundering), and the development of new financing.

FinTech Roadmap

The EBA already had a FinTech Roadmap in place, approved by the Board of Supervisors in February 2018.

The Roadmap, amongst other things, sets out the establishment of a FinTech Knowledge Hub to enhance knowledge sharing and foster technological neutrality in regulatory and supervisory approaches. By setting up the EBA FinTech Knowledge Hub, the EBA facilitates information and experience sharing, to raise awareness and to support the transfer of knowledge on FinTech.

The EBA's FinTech Roadmap describes its priorities for 2018/2019. These priorities are:

  1. monitoring the regulatory perimeter, including assessing current authorisation and licencing approaches to FinTech firms, and analysing regulatory sandboxes and innovation hubs in order to identify a set of best practices to enhance consistency and facilitate supervisory coordination. These regulatory sandboxes allow regulators to explore whether, in a controlled environment, consumer benefits can be delivered while effectively managing the associated risks;
  2. monitoring emerging trends and analysing the impact on incumbent institutions' business models and the prudential risks and opportunities arising from the use of FinTech;
  3. promoting best supervisory practices on assessing cybersecurity and promoting a common cyber threat testing framework;
  4. addressing consumer issues arising from FinTech, in particular in the areas of unclear regulatory status of FinTech firms and related disclosure to consumers, potential national barriers preventing FinTech firms from scaling up services to consumers across the single market, and the appropriateness of the current regulatory framework for virtual currencies;
  5. identifying and assessing money laundering/terrorist financing risks associated with regulated FinTech firms, technology providers and FinTech solutions.

By stimulating discussions among the regulators, rather than prosing any particular policies for now, the European regulators play an important role in creating a regulatory environment where new initiatives are promoted whilst at the same the related risk are effectively managed. Similar to the European Supervisory Authorities (the EBA, EIOPA and the ESMA), the national supervisory authorities also acknowledge the changes and threats relating to financial innovation and have taken similar actions to foster innovation and to ensure effective supervision of new initiatives.

It is promising that the European Commission, the EBA, the ESMA and the national regulators realise that Fintech innovation is an important part of the global financial system and that they provide for regulatory certainty, thus encouraging investments in the FinTech sector.

Related news

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more