Conference

Stibbe delegation participates in the IBA's Annual Conference in Rome

Stibbe delegation participates in the IBA's Annual Conference in Rome

Stibbe delegation participates in the IBA's Annual Conference in Rome

12.10.2018 NL law

Stibbe partners are attending the IBA's annual conference in Rome.
 

The annual conference of the International Bar Association (IBA) is currently taking place in Rome. There are 19 partners from Stibbe attending the event. Several of them have speaking slots on a wide range of legal topics and will take part in various panel discussions:

  • Heleen Kersten is a speaker on 'Corporate governance hot topics' presented by the Corporate Governance Subcommittee, the Corporate and M&A Law Committee and the Current Legal Developments Subcommittee
  • Wim Panis is a speaker in a roundtable discussion of global trends presented by the Taxes Committee
  • Erik Valgaeren is the chair in a session on 'Government access to IT Systems' presented by the Technology Law Committee
  • Rony Vermeersch is a speaker in a session on 'Project completion/handover issues: when final closeout is not final' presented by the International Construction Projects Committee
  • Rein Wesseling is a speaker in a session on 'Cartels: international cartels - cooperation across borders' presented by the Antitrust Section
  • Hans Witteveen is the co-chair in a session on 'Current legal developments in private equity' presented by the Corporate and M&A Law Committee and the Private Equity Subcommittee

Also participating are: Jan Bogaert, Claire-Marie Darnand, Wouter Ghijsels, Astrid Helstone,Jeroen Kortmann, Derk Lemstra, Michael Molenaars, Jan Peeters, Pieter Schütte, Rein van Helden & Jaap WIlleumier.

Team

Related news

03.07.2020 NL law
E-book NOW-2: Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Articles - Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet het eerste noodpakket aan met steunmaatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te dempen. Onderdeel van dit noodpakket zijn onder andere de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-1”) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (“Tozo-1”).

Read more

29.06.2020 NL law
European Banking Federation Guidance on testing of Cloud Exit Strategy

Short Reads - Financial institutions may outsource critical or important functions to cloud service providers (“CSPs”). On 25 February 2019 the European Banking Authority (“EBA”) provided guidelines (the “EBA Guidelines”) laying out the framework for outsourcing arrangements. The EBA Guidelines require institutions to have a comprehensive, documented and sufficiently tested exit strategy (including a mandatory exit plan) when they outsource critical or important functions.

Read more

02.07.2020 NL law
Initiatiefnota ter bevordering internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: komt er een brede due diligence-wetgeving voor bedrijven tegen slavernij en uitbuiting?

Short Reads - Op 17 juni 2020 hebben de ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks een Initiatiefnota “Tegen slavernij en uitbuiting – een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen” (“Initiatiefnota”) bij de Tweede Kamer ingediend. Kort gezegd beogen de initiatiefnemers een brede due diligence-wetgeving met als doel het voorkomen en adresseren van daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen voor, of schendingen van mensenrechten en milieu door het handelen van bedrijven.

Read more

29.06.2020 NL law
ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang en is niet ontvankelijk bij bestuursrechter

Short Reads - Het zijn van ‘belanghebbende’ is een noodzakelijke voorwaarde om een ontvankelijk beroep te kunnen instellen bij de bestuursrechter (artikel 1:2 lid 1 Awb). Een persoon moet een zelfstandig en eigen belang hebben dat niet is afgeleid van een ander om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Dit is het leerstuk van afgeleid belang.

Read more

29.06.2020 NL law
Nieuwe publicaties van het netwerk van centrale banken en toezichthouders

Short Reads - Het Network for Greening the Financial System (NGFS) benadrukt opnieuw het toenemende belang van klimaatverandering voor centrale banken en toezichthouders. Klimaatverandering leidt tot financiële risico’s en dat betekent dat centrale banken en toezichthouders klimaat- en milieugerelateerde risico’s in hun beleid en toezicht moeten integreren.

Read more