Short Reads

Dutch 'Growth Facility' approved by the European Commission

Dutch 'Growth Facility' approved by the European Commission

Dutch 'Growth Facility' approved by the European Commission

10.07.2018

The European Commission has concluded that the "Growth Facility", a Dutch scheme to facilitate investments by providing guarantees on 50% of new subordinated loans and equity, does not involve state aid within the meaning of EU rules.

The Dutch Growth Facility is a governmental guarantee scheme meant for small and medium-sized companies wanting to attract venture capital quickly, in order to finance activities such as acquisition of a new entity, a buy-out or an international expansion. Financing such activities often proofs to be difficult, especially for small and medium-sized companies. In order to support these companies in such activities, the Dutch State created the Growth Facility, which offers the party financing the activity a 50% guarantee of new subordinated loans and equity to these companies for up to 12 years. Loans guaranteed under the Dutch Growth Facility can range from €2.5 million to €25 million.

The Dutch State compensates 50% of any loss, which lowers the risks of the financing party significantly. In order to apply for the Growth Facility as a financing party, you should apply for participation in the programme with the Growth Facility team. As a company, you cannot apply for the Growth Facility, but you can turn to one of the financing parties participating in the Growth Facility.

The European Commission faced the question whether or not the funds provided by the Dutch State under the Growth Facility qualify as state aid. The Commission concluded that the Dutch guarantee scheme does not constitute state aid to the financing parties. Relevant factors supporting this conclusion were that the fees paid in exchange for the guarantees give the Dutch State an appropriate remuneration level, which ensures that the Growth Facility is self-financing.

In March 2018, the Commission already approved the 'Extended Growth Facility', which is a similar measure available for fast growing medium and large companies. Loans under the Extended Growth Facility can range from €1.5 million to €150 million and can last for up to 8 years.

Team

Related news

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more