Articles

Mesure entrée en vigueur - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

Stibbe - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

Mesure entrée en vigueur - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

24.01.2018 BE law

Depuis quelques années, l’e-commerce est un secteur qui est en développement significatif, or celui-ci requiert pour son développement en Belgique un assouplissement des règles relatives au travail de nuit et dominical.  Le gouvernement a bien compris le message et a pris des mesures à cet égard.  

Procédure pour l'introduction du travail de nuit 

La loi-programme du 25 décembre 2017 prévoit une procédure d’introduction du travail de nuit simplifiée afin d’encourager le développement de l’e-commerce en Belgique.

Un régime de travail comportant des prestations de nuit (à savoir le travail avec des prestations entre minuit et 5 heures du matin), dans une entreprise où il existe une délégation syndicale peut maintenant être introduit par une convention collective de travail normale au lieu d’une convention collective conclue avec toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale. Il s’agit de l’assouplissement définitif.

S’il n’y a pas de délégation syndicale, pour certaines activités l’e-commerce, un assouplissement temporaire peut être implémenté. Il est temporaire car il s’applique jusqu’au 31 décembre 2019. Le travail de nuit peut être introduit  suivant le cas, soit par une adaptation du règlement de travail, soit par la conclusion d’une convention collective de travail. Une fois introduit le travail de nuit pourra être poursuivi dans une phase ultérieure par le biais d'une confirmation par une convention collective de travail.

Procédure pour l'introduction du travail du dimanche

La nouvelle loi-programme autorise également le travail dominical pour effectuer certaines activités de l’e-commerce via une adaptation du règlement du travail ou la conclusion d'une convention collective de travail. Cette mesure est temporaire, et ne s’applique que j’jusqu’au 31 décembre 2019.  Une fois introduit, ce régime de travail peut être prolongé pour une durée indéterminée pour autant que les entreprises concernées concluent une nouvelle convention collective d’entreprise ordinaire qui confirme le régime appliqué.

Team

Related news

30.08.2021 NL law
Werknemers moeten tijdens lockdown niet gewerkte min-uren inhalen (annotatie)

Short Reads - In deze annotatie bespreekt Astrid Helstone de kort geding-uitspraak van de rechtbank Gelderland in de Wibra-zaak. Deze uitspraak bevestigt dat Wibra haar werknemers de tijdens de lockdown niet-gewerkte uren (min-uren) mag laten inhalen (binnen de door de cao maximaal toegestane bandbreedte). Het afgewogen oordeel van de kortgedingrechter in dit geschil getuigt van een genuanceerde benadering van de vraag onder welke voorwaarden flexcontracten met een min-max karakter toelaatbaar zijn. Astrid meent dat het oordeel in dit geval juist is.

Read more

10.09.2021 NL law
Nieuwe verplichting onder de NOW-4: de overeenkomst ten aanzien van de uitvoering van het bonus- en dividendbeleid

Short Reads - Met de laatste tranche van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-4”) is een nieuwe aanvullende verplichting geïntroduceerd voor het bonus- en dividendverbod. Het bonus- en dividendverbod is een van de meest vergaande verplichtingen onder de NOW en is onderwerp van veel maatschappelijke discussie. 

Read more

26.08.2021 BE law
Sarah De Wulf and Malik Baba co-authored a book dedicated to the legal aspects of the video-game industry

Articles - The book, entitled 'Legal Aspects of the video-game industry', provides a first answer to the most important legal questions that might arise in the lifecycle of a video-game company. These insights are intended to be applicable irrespective of jurisdictions, illustrated by real-life situations and easy to read for individuals without a legal background.

Read more

02.08.2021 NL law
Curaçaose rechter: ontslag op staande voet wegens weigeren coronavaccin nietig

Short Reads - Een unicum. Een rechter binnen het Nederlandse koninkrijk heeft zich voor het eerst uitgelaten over het ontslag van een werkneemster die het coronavaccin weigert. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft in zijn uitspraak van 16 juli 2021 geoordeeld dat het ontslag op staande voet van een werkneemster nietig is. Wel wordt de arbeidsovereenkomst van de werkneemster ontbonden wegens verandering van omstandigheden. In deze short read bespreken wij deze uitspraak van de Curaçaose rechter.

Read more