Neodyum Miknatis
maderba.com
implant
olabahis
Casino Siteleri
canli poker siteleri meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

Mesure entrée en vigueur - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

Stibbe - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

Mesure entrée en vigueur - Assouplissement des règles dans l’e-commerce

24.01.2018 BE law

Depuis quelques années, l’e-commerce est un secteur qui est en développement significatif, or celui-ci requiert pour son développement en Belgique un assouplissement des règles relatives au travail de nuit et dominical.  Le gouvernement a bien compris le message et a pris des mesures à cet égard.  

Procédure pour l'introduction du travail de nuit 

La loi-programme du 25 décembre 2017 prévoit une procédure d’introduction du travail de nuit simplifiée afin d’encourager le développement de l’e-commerce en Belgique.

Un régime de travail comportant des prestations de nuit (à savoir le travail avec des prestations entre minuit et 5 heures du matin), dans une entreprise où il existe une délégation syndicale peut maintenant être introduit par une convention collective de travail normale au lieu d’une convention collective conclue avec toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale. Il s’agit de l’assouplissement définitif.

S’il n’y a pas de délégation syndicale, pour certaines activités l’e-commerce, un assouplissement temporaire peut être implémenté. Il est temporaire car il s’applique jusqu’au 31 décembre 2019. Le travail de nuit peut être introduit  suivant le cas, soit par une adaptation du règlement de travail, soit par la conclusion d’une convention collective de travail. Une fois introduit le travail de nuit pourra être poursuivi dans une phase ultérieure par le biais d'une confirmation par une convention collective de travail.

Procédure pour l'introduction du travail du dimanche

La nouvelle loi-programme autorise également le travail dominical pour effectuer certaines activités de l’e-commerce via une adaptation du règlement du travail ou la conclusion d'une convention collective de travail. Cette mesure est temporaire, et ne s’applique que j’jusqu’au 31 décembre 2019.  Une fois introduit, ce régime de travail peut être prolongé pour une durée indéterminée pour autant que les entreprises concernées concluent une nouvelle convention collective d’entreprise ordinaire qui confirme le régime appliqué.

Team

Related news

13.01.2021 NL law
De subsidievaststelling voor de NOW-1 en de NOW-2: over termijnen, haken, ogen en herstelmogelijkheden

Short Reads - In haar bijdrage in ArbeidsRecht belicht Astrid Helstone een aantal belangrijke aandachtspunten die relevant zijn voor de vaststellingsaanvraag die werkgevers moeten indienen voor de subsidievaststelling van UWV voor de eerste tranche (de NOW-1) en de tweede tranche (de NOW-2) van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (de Subsidievaststelling).

Read more

04.01.2021 NL law
De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de noodmaatregel

Articles - Om de economische gevolgen van de coronacrisis te beperken, heeft de regering sinds maart 2020 een aantal financiële steunmaatregelen in het leven geroepen, waaronder de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met de NOW worden werkgevers gecompenseerd in de loonkosten van werknemers. Dit gebeurt door middel van een subsidie, waarbij subsidieverplichtingen worden opgelegd die werkgevers beperken in hun bedrijfsvoering. Omdat de NOW een subsidie is, is titel 4.2 (de subsidietitel) van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Read more

08.01.2021 NL law
Wetsvoorstel toekomst pensioenen – een ingrijpende verandering van het arbeidsvoorwaardelijk pensioen (tweede pijler)

Articles - Op 16 december 2020 is het Concept wetsvoorstel toekomst pensioenen in consultatie gegaan. De consultatietermijn loopt tot en met 12 februari 2021. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het is de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord.

Read more

11.12.2020 NL law
De NOW-3: verdere versoberingen uitgesteld

Short Reads - Op 9 oktober 2020 verscheen de NOW-3 in de Staatscourant. De NOW-3 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor drie keer drie maanden. De periodes waarover een tegemoetkoming kan worden aangevraagd, zien er als volgt uit: vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (NOW-3.1); vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (NOW-3.2); en vanaf 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 (NOW-3.3).

Read more

09.12.2020 NL law
E-book SRD II & Say-on-Pay - Inzicht in het bezoldigingsbeleid- en verslag

Articles - Met de Herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn (SRD II) wil de Nederlandse wetgever effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde vennootschappen bevorderen. Deze nieuwe richtlijn is de opvolger van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn 2007/36/EG en treedt stapsgewijs in werking.

Read more