Neodyum Miknatis
amateur porn
implant
olabahis
Casino Siteleri
Kayseri escort
canli poker siteleri kolaybet meritslot
escort antalya
istanbul escort
sirinevler escort
antalya eskort bayan
brazzers
Articles

Mesure entrée en vigueur - Trajet de réintégration

Stibbe - Mesure entrée en vigueur - Trajet de réintégration

Mesure entrée en vigueur - Trajet de réintégration

24.01.2018 BE law

Face à l’augmentation du nombre et de la durée des incapacités de longue durée, le gouvernement a décidé de réformer les règles applicables en instaurant le « trajet de réintégration ».

Qui peut initier le trajet de réintégration ?

Le conseiller en prévention-médecin du travail (ci-après : médecin du travail) démarre un trajet de réintégration à l’initiative:

  • du travailleur pendant la période de son incapacité de travail;
  • du médecin conseil, si celui-ci est d’avis que le travailleur entre en compte pour la réintégration;
  • de l’employeur. Cette réforme donne à l’employeur la possibilité d’initier la procédure qui ne dépend dès lors plus du seul bon vouloir du travailleur. L’employeur peut l’initier au plus tôt 4 mois après le début de l’incapacité de travail, ou à partir du moment où le travailleur lui remet une attestation de son médecin traitant dont il ressort une incapacité définitive à effectuer le travail convenu.

Dorénavant, les demandes peuvent se faire aussi bien verbalement que par écrit. Cependant, la voie écrite est toujours recommandée pour d’évidentes raisons de preuve.

L’évaluation de la réintégration

Le conseiller en prévention-médecin du travail invite le travailleur à une évaluation. Il examine si le travailleur pourra ou non à nouveau exercer le travail convenu à terme, le cas échéant, avec une adaptation du poste de travail. Le conseiller en prévention-médecin du travail prend, dans les 40 jours ouvrables après réception de la demande de réintégration, une décision qu’il reprend sur le formulaire d’évaluation de réintégration. L'employeur et le travailleur reçoivent un exemplaire de ce document.

Le plan de réintégration

L’employeur doit établir un plan de réintégration lorsque le travailleur est temporairement ou définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais qu’il est en état d’effectuer chez l’employeur un travail adapté ou un autre travail.

En revanche, l’employeur ne doit pas établir de plan de réintégration s’il est techniquement ou objectivement impossible d’offrir un travail adapté au travailleur ou si l’établissement d’un plan de réintégration ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés.

Si l’employeur a établi un plan de réintégration, le travailleur dispose d’un délai de 5 jours pour l’accepter ou non.

Rupture pour force majeur médicale

Celle-ci peut intervenir à trois stades différents:

  • au terme de l’évaluation par le médecin de travail si celui-ci estime qu’un travail adapté ou autre travail n’est pas possible et que les possibilités de recours de l’employé sont épuisées;
  • si l’employeur estime qu’il est techniquement ou objectivement impossible d’offrir un travail adapté au travailleur ou si l’établissement d’un plan ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés;
  • si le travailleur rejette le plan de réintégration.

Ces mesures sont bienvenues car elles permettent tant au travailleur qu’à l’employeur, et c’est là une nouveauté intéressante, de prendre une mesure en vue de sortir d’une période d’incapacité de travail de longue durée. L’employeur n’est donc plus tributaire de la seule bonne volonté du travailleur.

Team

Related news

27.11.2020 NL law
E-book: 'Governance van beloningen in de financiële sector'

Articles - Sinds de publicatie van ons e-book ‘Beloningen in crisistijd’ op 22 april 2020 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in wet- en regelgeving rond beloningen in de financiële sector. Zo werd op 2 juli het Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen (Wnbf) ingediend. Daarnaast publiceerde de EBA op 18 juli het concept Regulatory Technical Standards (RTS) over de criteria voor het selecteren van Identified Staff. Deze ontwikkelingen vormen de basis van een nieuw e-book over de governance van beloningen.

Read more

29.10.2020 NL law
E-book NOW-3: Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Articles - Op 28 augustus 2020 kondigde de regering het derde noodpakket aan met maatregelen om de economie te blijven ondersteunen. De huidige tweede golf en de daaropvolgende aanscherping van de maatregelen laten zien dat het belang van dit derde noodpakket onverminderd groot is. Onderdeel van het noodpakket is de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). Werkgevers kunnen hiervoor vanaf 16 november 2020 een aanvraag indienen.

Read more

23.11.2020 NL law
De NOW en bedrijfseconomisch ontslag: de spagaat van een werkgever die loonkostensubsidie aanvraagt, maar tegelijkertijd moet reorganiseren

Articles - De NOW stelt werkgevers door een loonkostensubsidie in staat hun werknemers in deze economisch turbulente tijden door te blijven betalen en zo veel mogelijk in dienst te houden. De loonkostensubsidieregeling moet op die manier grootschalige ontslagen en werkloosheid voorkomen. Deze doelstelling vertaalt zich in twee kernverplichtingen voor de werkgever die een beroep wil doen op de NOW: de werkgever is verplicht de loonsom zo veel mogelijk gelijk te houden en mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen bij het UWV.

Read more

19.11.2020 NL law
Weigering voorschot NOW niet in strijd met evenredigheidsbeginsel (annotatie)

Articles - In deze annotatie bespreken Astrid Helstone en Thomas Boot een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland waarin de bestuursrechter onderzoekt of het mogelijk is om af te wijken van de bepalingen in de NOW en deze buiten toepassing te laten. In deze uitspraak bevestigt de bestuursrechter dat er geen hardheidclausule is opgenomen in de NOW. De bestuursrechter onderzoekt echter aan de hand van de exceptieve toetsing of een bepaling in de NOW mogelijk in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en daarom buiten toepassing zou moeten worden gelaten.

Read more