Articles

Geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonus meer na aankondiging sluiting

Stibbe - Geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonus meer na aankond

Geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonus meer na aankondiging sluiting

23.02.2018 BE law

Sinds 1 januari 2018 kunnen ondernemingen die hun intentie hebben aangekondigd om over te gaan tot een collectief ontslag met sluiting van onderneming in de zin van de Wet ‘Renault’, geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen meer toekennen  (Art. 79 Programmawet van 25 december 2017).

In de praktijk zagen we dikwijls dat ondernemingen nog een cao afsloten tot toekenning van deze bonus na de aankondiging van de volledige sluiting van de onderneming, zodat een deel van de vergoeding kon worden betaald in de vorm van een fiscaalvriendelijke bonus. De fiscus stelt deze bonus immers vrij van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.880 euro netto (bedrag 2018). Sinds 1 januari 2018 is dit niet langer mogelijk.

Team

Related news

05.06.2018 NL law
Via payrolling tewerkgestelde schoonmaakster is door overgang van onderneming in dienst gekomen van de “verkrijger” van het schoonmaakwerk (annotatie)

Articles -  In het Albron-arrest oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ EU) dat binnen een concern de groepsmaatschappij waarbij de werknemers (intra-concern) tewerk zijn gesteld, maar waarmee zij niet een arbeidsovereenkomst hebben, kan worden beschouwd als vervreemder in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. 

Read more

29.05.2018 NL law
‘Nieuwe gedragsregels voor advocaten. Het einde van de vertrouwelijke confraternele correspondentie’

Articles - De algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 februari 2018 nieuwe gedragsregels voor advocaten vastgesteld (Gedragsregels 2018). Een grote wijziging betreft de regeling over het openbaar maken van communicatie tussen advocaten. Daarop mocht in rechte geen beroep worden gedaan, tenzij het belang van de cliënt dit bepaaldelijk vorderde. In dat geval moest overleg gevoerd worden met de wederpartij en, indien geen toestemming werd gekregen, de deken om advies worden gevraagd.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring