Articles

Geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonus meer na aankondiging sluiting

Geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonus meer na aankondiging sluiting

23.02.2018 BE law

Sinds 1 januari 2018 kunnen ondernemingen die hun intentie hebben aangekondigd om over te gaan tot een collectief ontslag met sluiting van onderneming in de zin van de Wet ‘Renault’, geen niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen meer toekennen  (Art. 79 Programmawet van 25 december 2017).

In de praktijk zagen we dikwijls dat ondernemingen nog een cao afsloten tot toekenning van deze bonus na de aankondiging van de volledige sluiting van de onderneming, zodat een deel van de vergoeding kon worden betaald in de vorm van een fiscaalvriendelijke bonus. De fiscus stelt deze bonus immers vrij van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.880 euro netto (bedrag 2018). Sinds 1 januari 2018 is dit niet langer mogelijk.

Team

Related news

08.03.2018 NL law
De rechtspositie van de gedetacheerde werknemer in beweging

Articles - De afgelopen jaren heeft de Europese wetgever meerdere keren aan het wettelijk kader van grensoverschrijdende detachering gesleuteld. Telkens met een vergelijkbare reden: het tegengaan van negatieve gevolgen die aan grensoverschrijdende detachering kleven, met name bij detachering vanuit lagelonenlanden naar hogelonenlanden. Denk aan oneerlijke concurrentie en uitbuiting van gedetacheerde werknemers.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring