Short Reads

Legislative proposal to protect trade secrets: update

Legislative proposal to protect trade secrets: update

Legislative proposal to protect trade secrets: update

07.08.2018 NL law

On 5 July 2016, the EU Trade Secrets Directive came into effect (Directive 2016/943/EU). The directive intends to harmonise rules regarding the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) across all EU member states. As the directive is not directly applicable in the member states, each member state must enact national implementing legislation.

In the Netherlands, a legislative proposal for the purpose of implementing the directive has been submitted and is currently under review. It is not yet known when the legislation on trade secrets will come into effect.

At present, there is no legislation on the protection of trade secrets in the Netherlands. The legislative proposal that is under review introduces a definition of trade secrets. In order to enjoy legal protection, companies should ensure that their confidential business information is brought under the definition of trade secrets: (1) the information is secret and is not generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with such information, (2) the information has commercial value and (3) reasonable measures have been taken to keep the information secret (e.g. by including confidentiality clauses in contracts, by registering trade secrets or using digital measures such as encryption).

On the basis of the current legislative proposal, it will be possible to take action against unlawfully obtaining, using or disclosing trade secrets by third parties (e.g. employees or competitors). Entitled parties will have a number of options to protect their trade secrets. In addition, they will be provided with extra resources to fight trade secret infringements. They can, for example, demand a ban on the use or disclosure of trade secrets or bring an action for the recall or destruction of products. Under certain conditions, damages may also be claimed.

Once approved, the new legislation on trade secrets will give entitled parties the opportunity to protect their trade secrets and to deal firmly with trade secret infringers. In practice, it will probably also have an effect on the drafting of all sorts of confidentiality agreements (NDAs, confidentiality clauses in employment agreements, etc.) as the new legislation will introduce a new legal landscape.

Team

Related news

02.07.2020 NL law
Initiatiefnota ter bevordering internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: komt er een brede due diligence-wetgeving voor bedrijven tegen slavernij en uitbuiting?

Short Reads - Op 17 juni 2020 hebben de ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks een Initiatiefnota “Tegen slavernij en uitbuiting – een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen” (“Initiatiefnota”) bij de Tweede Kamer ingediend. Kort gezegd beogen de initiatiefnemers een brede due diligence-wetgeving met als doel het voorkomen en adresseren van daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen voor, of schendingen van mensenrechten en milieu door het handelen van bedrijven.

Read more

23.06.2020 NL law
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

Short Reads - Vandaag (23 juni 2020) heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. Wij verwachten dat de wet nu spoedig in werking kan treden. Na inwerkingtreding van de wet moeten rechtspersonen zelf informatie over hun UBO’s verzamelen, bijhouden en registreren in het UBO-register. Bestaande rechtspersonen krijgen daarvoor 18 maanden de tijd. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(‘s) echter al registreren wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister voor de registratie van hun onderneming.

Read more

02.07.2020 NL law
Aansprakelijkheid van de Staat bij vliegtuigcrash in Faro

Articles - In haar uitspraak van 8 januari 2020 oordeelde Rechtbank Den Haag dat de Nederlandse Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in Faro (Portugal) in 1992, waarbij een Nederlands toestel was betrokken. De onrechtmatigheid is gelegen in onjuiste dan wel onvolledige informatieverstrekking over de oorzaken van deze vliegramp door de toenmalige Raad voor de Luchtvaart, inmiddels opgegaan in de Onderzoeksraad voor Veiligheid (‘Raad’). 

Read more

23.06.2020 NL law
Dutch Senate adopts UBO register bill

Short Reads - Today (23 June 2020), the Dutch Senate adopted the bill to implement the Dutch Ultimate Beneficial Owner (''UBO'') register (''UBO register''). We expect the Act to enter into force soon. After the Act entered into force, legal entities will have to collect, maintain and register information about their UBOs in the UBO register. Existing legal entities will be given 18 months to do so. However, newly established legal entities must immediately record their UBO(s) when they first register their business with the trade registry.

Read more