Articles

Wrap up - Seminar on Energy flexibility

Wrap up - Seminar on Energy flexibility

17.11.2017 BE law

Central to this seminar was the theme of ‘flexibility’ within the energy sector. 

Marie-Christine Marghem, Minister of Energy, Environment and Sustainable Development, gave the keynote speech.

The different subjects that were discussed can be found hereunder with a recording of the speaker and a link to the slides.

Click here for the complete video of the seminar. 

Introduction and Keynote speech
by Mme. M.C. Marghem, Minister of Energy, Environment and Sustainable Development 

Flexibility becoming mainstream - The TSO’s need for additional flexibility – the role of Transfer of Energy
by James Matthys-Donnadieu, Head Market Development Elia System Operator

Click here for the slides

Flexibility becoming mainstream - The Act of 13 July 2017: a legal framework for flexibility
by Justine Diepart, Associate Stibbe

Click here for the slides

Flexibility becoming mainstream - Flexibility in the field 
by Jan De Decker, CEO Next Kraftwerke Belgium

Click here for the slides

Flexibility becoming mainstream - The role of gas in flexibility
by Rudy van Beurden, Head of Communication Fluxys Belgium

Click here for the slides

Competence and conflicts - Intra-Belgian division of competences and EU influence
by Cedric Degreef, Associate Stibbe and Thierry D’Hoore, Company Lawyer at Elia System Operator

Click here for the slides

Competence and conflicts - Flexibility and DSOs
by Joris Soens, Regulatory Affairs Expert Eandis

Click here for the slides

Competence and conflicts - Flexibility and the regulators - Why we needed new rules
by Jacques Gheury, Director CREG

Click here for the slides

Competence and conflicts - Flexibility vs priority of renewables and investor protection
by Cees Verburg, PhD researcher at Groningen Centre of Energy Law and Faculty of Law, University of Groningen

Click here for the slides

Team

Related news

18.01.2018 NL law
Besluit inhoud bestuursverslag in werking getreden

Short Reads - Op 1 januari 2018 is het Besluit van 29 augustus 2017 tot wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag in werking getreden (Stb. 2017, 332) (“Wijzigingsbesluit”). De herziene Nederlandse Corporate Governance Code (“Code 2016”) is hiermee wettelijk verankerd. Daarnaast is het toepassingsbereik van het Besluit inhoud bestuursverslag gewijzigd en is de wijze waarop de accountant de corporate governance verklaring in het bestuursverslag toetst verduidelijkt.

Read more

19.01.2018 NL law
Belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2017 in blogs

Articles - Met de start van 2018 laten we het bestuurs- en omgevingsrechtelijk jaar 2017 achter ons. De belangrijkste gebeurtenissen van vorig jaar hebben wij gebundeld in een e-book. Aan de hand van verschillende categorieën zoals de kabinetsformatie, handhaving, ruimtelijke ordening en de Omgevingswet krijgt u een goed beeld van verschillende actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied. 

Read more

18.01.2018 NL law
Voortgang wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

Short Reads - Het wetsvoorstel aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (“wetsvoorstel”) is op 12 september 2017 aangenomen door de Tweede Kamer en wordt op dit moment behandeld door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel ziet met name op (het versterken van) de governance van accountantsorganisaties en (uitbreiding van) de bevoegdheden van de AFM. Het wetsvoorstel beoogt eveneens de kwaliteit van de accountantscontroles te verbeteren. 

Read more

19.01.2018 NL law
Naar een bredere kring van handhavers van bestuursrechtelijke normen?

Short Reads - Zijn we op de goede weg als het gaat om wie te betrekken bij de handhaving van bestuursrechtelijke normen? Deze vraag kwam op bij lezing van twee op 13 december 2017 in Leiden met succes verdedigde proefschriften. Het ene boek, van de hand van René Hage, heeft als titel Handhaving van privaatrecht door toezichthouders. Het andere boek is getiteld De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht en is geschreven door Jaap Wieland.

Read more

18.01.2018 NL law
Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden over bestuurdersbeloningen

Short Reads - Op 17 januari 2018 vond de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (“wetsvoorstel”) in de Tweede Kamer plaats. Grote ondernemingen zullen op grond van deze wetswijziging jaarlijks een gesprek moeten organiseren tussen de bestuurder en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy