Conference

6 September 2017: Wouter Geldhof and Marthe Maselis attend the ESCO matchmaking event 2017

6 September 2017: Wouter Geldhof and Marthe Maselis attend the ESCO matchmaking event 2017

20.06.2017 BE law

Last year, Hogeschool PXL was the first to organize an ESCO matchmaking in Flanders. 40 knowledge institutions and more than 130 participants from various industrial and public sectors were present, as well as the Flemish Minister of Energy Bart Tommelein.

This year, Hogeschool PXL organizes an event that focuses on professional matchmaking where participants will be informed about the new technical, financial and legal solutions for their business, be introduced to active companies from the Euregio Maas-Rijn and be advised about how to let the ESCO ecosystem grow in favor of their business and the environment. Stibbe lawyers Wouter Geldhof and Marthe Maselis, both visiting lecturers in PXL’s ESCO programme will be attending the event to allow companies to get in touch with their legal expertise in this field.

 

When:               Wednesday 6 September, 13:15-19:00

Where:              PXL Congress – Hasselt, Elfde Liniestraat 23, Gebouw D

Participation:    Registration is free until 23 June via this link.

 

Kindly note that the amount of participants is limited to 80.  So if you wish to register for the event, do not hesitate to do so.

 

The programme:

-             13:15 - Registration/reception

-             14:00 - Welcome + explanation

-             14:20 - Session 1 (3 conversations of 15 minutes)

-             15:20 - Break

-             15:40 - Session 2 (3 conversations of 15 minutes)

-             16:40 - Break

-             16:50 - Session 3 (3 conversations of 15 minutes)

-             18:00 - Reception

 

For more information about the event, please click here.

Kindly note that the event is held in Dutch.

Team

Related news

13.02.2018 BE law
Du nouveau en matière de « plans et programmes » !

Articles - Dans ses conclusions du 25 janvier 2018 établies dans le cadre de deux demandes de décision préjudicielle formées par le Conseil d’Etat de Belgique, l’avocat général J. KOKOTT a considéré que le périmètre de remembrement urbain en Wallonie et le règlement régional d’urbanisme en Région de Bruxelles-Capitale sont des « plans et programmes ».

Read more

24.01.2018 NL law
De rechtspositie van financiële instellingen ten aanzien van richtsnoeren en aanbevelingen van European Supervisory Authorities: Europese pseudowetgeving?

Articles - De ESA’s hebben in de praktijk een belangrijke functie binnen het Europese toezichtsmechanisme. Ze spelen een rol bij de totstandkoming van technische reguleringsnormen en uitvoeringsnormen en zij stellen richtsnoeren en aanbevelingen vast teneinde de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht te verzekeren. Deze richtsnoeren en aanbevelingen worden wel geschaard onder de noemer ‘soft law’ en zijn niet juridisch bindend. Toch sorteren zij in de praktijk effecten die lijken op de effecten die ‘bindend recht’ sorteert.

Read more

16.01.2018 BE law
Het instrumentendecreet: een eerste analyse

Articles - De Vlaamse regering broedt op een uitbreiding van de huidige instrumenten om projecten nog flexibeler te realiseren. Op de ministerraad van 12 januari 2018 keurden de ministers een voorontwerp van instrumentendecreet goed. Vooral de verhandelbare ontwikkelingsrechten springen in het oog. Die rechten zouden bijvoorbeeld eigenaars van een stuk grond buiten de stad, recht geven op een vergelijkbare kavel in de stad. Ook de planschadevergoeding wordt verhoogd tot 100% van de waardevermindering. Hierna een overzicht van alle geplande instrumenten.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy