Short Reads

Act against unreasonably long payment effective as of 1 july 2017

Act against unreasonably long payment effective as of 1 july 2017

Act against unreasonably long payment effective as of 1 july 2017

29.07.2017 NL law

On 1 July 2017, the act against unreasonably long payment terms came into effect (the 'Act').

The Act aims to shorten payment terms throughout the supply chain and for SMEs in particular. In short, the Act prohibits large companies acting as purchasers from imposing payment terms of longer than  60 days on SMEs acting as suppliers (or service providers). It does so by providing that:

  • any payment term between a large company as purchaser and an SME as a supplier over 60 days is null and void and will automatically be converted into a 30 days payment term (art. 6:119a section 6 (new) DCC);
  • if a large company makes a payment after the 30 day payment term has lapsed, it owes statutory interest over the days its payment was overdue (from 30 days onwards); and
  • parties cannot waive their right to statutory interest.

What qualifies as a large company or an SME is defined in accordance with accounting laws (Section 10, Book 2 DCC). In short, SMEs are all companies that comply with two or three of the following criteria:

  • balance sheet total < € 20 million
  • net turnover < € 40 million
  • employees < 250

Large companies are all other companies.

As of 1 July 2017 all new agreements between large companies (as purchasers) and SMEs (as suppliers) have to comply with the Act. The Act will only apply to existing agreements after 1 July 2018 (art. 183b (new) Transition Act DCC).

The Act is enforced by SMEs themselves. If a large company imposes a payment term of over 60 days and refuses to pay statutory interest over the days its payment was overdue (from 30 days onwards), the SME can initiate civil proceedings. It has five years to file its claim. After five years the claim becomes time barred, unless of course the time limit was interrupted.

Related news

04.05.2018 NL law
De benoeming van de accountant revisited

Articles - Een in 2012 aan de accountantsproblematiek gewijd themanummer het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht  – uitgebracht onder de titel: ‘Accountants onder vuur’ – bevat een mooie, relativerende bijdrage van Huizink over de ‘benoeming’ van de accountant. Huizink plaatste de ook toen al actuele discussie over de wijze waarop de opdrachtverlening aan de accountant moet plaatsvinden in vennootschapsrechtelijk perspectief.

Read more

17.04.2018 BE law
“Class action” (vordering tot collectief herstel) voor sjoemelsoftware ontvankelijk en keuze voor opt-out systeem

Short Reads - Bij vonnis van 18 december 2017 verklaarde de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel de rechtsvordering tot collectief herstel op grond van boek XVII van het Wetboek Economisch Recht (‘WER’) betreffende sjoemelsoftware voor bepaalde voertuigen ontvankelijk[1] (de ‘Groepsvordering’).

Read more

17.04.2018 BE law
Recevabilité de la « class action » (l’action en réparation collective) concernant des logiciels trafiqués et choix d’un système d’opt-out

Short Reads - Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a déclaré recevable l’action en réparation collective sur la base du livre XVII du Code de droit économique (« CDE ») concernant des logiciels trafiqués installés sur des voitures[1] (l’« Action Collective »). Dans ce contexte, le Tribunal a choisi le système dit d’opt-out. 

Read more

20.04.2018 NL law
Robbert Jan van der Weijden speaks at Business and Law Research Centre (Onderzoekzoekcentrum Onderneming & Recht) Symposium

Speaking slot - On 20 April 2018, Robbert Jan van der Weijden will speak at the Business and Law Research Centre Symposium on innovative private law. Various speakers will discuss the consequences of technological developments for Dutch commercial law and Robbert Jan will focus on innovative property law. 

Read more

13.04.2018 NL law
Motiveringsplicht van de civiele rechter bij een afwijkend tuchtrechtelijk oordeel

Articles - Soms zit rechtsontwikkeling in een klein hoekje. In zijn arrest van 22 september 2017 lijkt de Hoge Raad de motiveringsplicht voor de civiele rechter bij afwijkende medische tuchtrechtelijke oordelen door te trekken naar afwijkende tuchtrechtelijke oordelen in het algemeen. In dit artikel wordt ingegaan op dit arrest en wordt toegelicht op welk spanningsveld de civiele rechter zich begeeft als sprake is van een eerder (afwijkend) tuchtrechtelijk oordeel dat een partij ter ondersteuning van een standpunt in een civiele procedure inbrengt.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring