Conference

8-9 February 2017: Wouter Geldhof speaks at the Energy Storage 2017 Conference

8-9 February 2017: Wouter Geldhof speaks at the Energy Storage 2017 Conference

20.01.2017 BE law

ACI’s Energy Storage 2017 Conference will return to Paris on 8 and 9 February. The conference brings together key industry stakeholders to address the current challenges of the energy storage market and discuss the latest developments. At the event, Wouter Geldhof will speak on the “Consistent And Coherent Regulatory Approach For Energy Storage: Completely Missing – A Legal Plea”. 

For more details on this event, please visit the following link: http://www.wplgroup.com/aci/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/EESe7-Agenda_mkt.pdf

Related news

15.11.2017 BE law
Hof van Cassatie trekt streep door eerste schadevergoeding toegekend door Raad van State

Articles - Opdat aan de Raad van State een ontvankelijk verzoek tot schadevergoeding zou kunnen worden gericht, is onder meer vereist dat er een arrest voorligt waarin de Raad van State de onwettigheid van een handeling vaststelt. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 15 september 2017 wat moet worden begrepen als een "arrest waarbij de onwettigheid wordt vastgesteld". Een arrest dat de intrekking vaststelt, valt er volgens het Hof niet onder.

Read more

10.11.2017 BE law
Brussel hertekent stedenbouwkundig landschap (DEEL 2: VERGUNNINGEN)

Articles - Met een grondige facelift van de bestaande regels in het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO), wil het Brussels Gewest projectontwikkeling flexibeler maken en sneller doen vooruitgaan. Het Brussels parlement heeft de hervorming van het BWRO op 13 oktober 2017 goedgekeurd.  Een aantal nieuwigheden lijken overgewaaid uit de Brusselse regels inzake milieuvergunningen en uit het Vlaamse Gewest. Hierna een overzicht van hetgeen u zeker niet mag missen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy