Conference

19 January 2017: Wouter Geldhof speaks at the Brussels Zero Carbon conference on solutions to speed up the Energy Revolution

19 January 2017: Wouter Geldhof speaks at the Brussels Zero Carbon conference on solutions to speed up the Energy Revolution

19.01.2017 BE law

Wouter Geldhof, head of our Energy team, speaks on: "Relationships between stakeholders - Legal aspects of decentralized energy generation and storage and other flexibility mechanisms"

The theme of the conference:

In the context of international negotiations aimed at containing temperature rise well below 2 ° C, Belgium is committed to implementing a low carbon strategy in which it aims to reduce its greenhouse gas emissions from 80% to 95% by 2050.

This ambitious objective must be applied at regional or even local level. Reducing energy consumption and achieving carbon neutrality is the objective of many cities in the world (Copenhagen, Stockholm, Hannover, Adelaide, Newcastle, ...).

How could Brussels make its mark? What technologies could make the difference to boost energy efficiency, enabling decentralized energy production and storage.

How could Brussels become a leader again and occupy a strategic and symbolic position while creating local employment?

For more information, click here

Related news

15.11.2017 BE law
Hof van Cassatie trekt streep door eerste schadevergoeding toegekend door Raad van State

Articles - Opdat aan de Raad van State een ontvankelijk verzoek tot schadevergoeding zou kunnen worden gericht, is onder meer vereist dat er een arrest voorligt waarin de Raad van State de onwettigheid van een handeling vaststelt. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 15 september 2017 wat moet worden begrepen als een "arrest waarbij de onwettigheid wordt vastgesteld". Een arrest dat de intrekking vaststelt, valt er volgens het Hof niet onder.

Read more

10.11.2017 BE law
Brussel hertekent stedenbouwkundig landschap (DEEL 2: VERGUNNINGEN)

Articles - Met een grondige facelift van de bestaande regels in het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO), wil het Brussels Gewest projectontwikkeling flexibeler maken en sneller doen vooruitgaan. Het Brussels parlement heeft de hervorming van het BWRO op 13 oktober 2017 goedgekeurd.  Een aantal nieuwigheden lijken overgewaaid uit de Brusselse regels inzake milieuvergunningen en uit het Vlaamse Gewest. Hierna een overzicht van hetgeen u zeker niet mag missen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy