Inside Stibbe

The Stibbe Brussels Charity Weeks from the 4th to the 22nd of December 2017

The Stibbe Brussels Charity Weeks from the 4th to the 22nd of Decembe

The Stibbe Brussels Charity Weeks from the 4th to the 22nd of December 2017

07.12.2017 BE law

After our successful participation in the Warmathon and Rode Neuzen Dag in 2016, we are calling on all the Brussels Stibbe people to participate again enthusiastically this year during the Stibbe Brussels Charity Weeks from the 4th to 22nd December.

From all over the Brussels office, Stibbe people are setting up initiatives to raise money. They can choose from three different kinds of activities:

  • Participating in the Warmathon in Brussels on Wednesday, 20 December. This event is organized by Studio Brussels, a Flemish radio station. For every kilometer our people run, Stibbe will donate a fixed amount to ToekomstATELIERdelavenir.
  • Organizing a creative fundraising event at the office. The raised funds go to a charity of choice of the organizer. Stibbe will match all donations and donate the total funds raised from all events within the office to a charity supported by Stibbe.
  • Colleagues can challenge each other. For every completed challenge, Stibbe will buy Viva for Life Christmas baubles that will be used to decorate the offices.

To all the Stibbe people: show your most creative and warmest side this year!

 

 

Related news

10.08.2020 NL law
Geelgroen huis in Den Helder in ernstige mate in strijd met de redelijke eisen van welstand

Short Reads - In de gemeentelijke welstandsnota staan criteria waaraan het uiterlijk van bestaande en nieuw te bouwen woningen dienen te voldoen: de redelijke eisen van welstand. Voor bestaande woningen geldt dat zij niet in ernstige mate in strijd mogen zijn met deze eisen. Welstandsexcessen zijn met andere woorden uitgesloten. In de uitspraak van de Afdeling van 15 juli 2020 was de vraag aan de orde of een geelgroen geverfde woning in Den Helder terecht als een dergelijk welstandsexces is aangemerkt.

Read more

05.08.2020 NL law
ACM is verplicht om het besluit waarin zij afziet tot oplegging van een boete te publiceren

Short Reads - De Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet ACM) verplicht de ACM om een besluit waarbij een ernstige overtreding (zoals overtreding van het kartelverbod) is geconstateerd, maar waarbij is afgezien van het opleggen van een boete toch openbaar te maken. Een dergelijk besluit beschouwt het CBb als een beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie in de zin van artikel 12v van de Instellingswet ACM. Dat oordeelt het CBb in haar uitspraak van 18 februari 2020 (ECLI:NL:CBB:2020:92).

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

10.08.2020 NL law
Het NOW register: openbaarmaking van gegevens van ontvangers van de NOW-subsidie

Short Reads - Het UWV heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een register gepubliceerd met informatie over werkgevers die de NOW-1 subsidie hebben ontvangen. De publicatie van dit register komt niet geheel als een verrassing. De NOW-1 bevat immers een bijzondere bepaling over openbaarmaking van de desbetreffende gegevens.

Read more

29.07.2020 NL law
Over temperaturen ten tijde van corona

Articles - Met haar standpunt ten aanzien van het meten van temperaturen van werknemers, geeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verduidelijking over de reikwijdte van haar toezicht. Deze nuancering houdt in dat, als er geen sprake is van verwerking van persoonsgegevens, de AVG niet geldt en de AP dus niet handhavend kan optreden.

Read more