Short Reads

Seminar Meer Betaalbare Woningbouw: presentaties

Seminar Meer Betaalbare Woningbouw: presentaties

Seminar Meer Betaalbare Woningbouw: presentaties

10.12.2017 NL law

Op donderdag 30 november jl. organiseerde Stibbe samen met het Bureau Stedelijke Planning het seminar ‘Meer Betaalbare Woningbouw’.

Hieronder treft u de presentaties aan zoals die door de sprekers tijdens het seminar zijn gehouden:

Joke Geldhof (gedeputeerde Ruimtelijke ordening en Wonen, provincie Noord-Holland):

Frans Wittenberg (adjunct-directeur Wonen en Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning):

Jan van Oosten (advocaat bij Stibbe):

Desirée Uitzetter (directeur gebiedsontwikkeling BPD):

Bureau Stedelijke Planning schreef naar aanleiding van het seminar ‘Meer Betaalbare Woningbouw’ een achtergronddossier waarin ze dieper ingaan op de problematiek en mogelijke oplossingen die Frans Wittenberg tijdens zijn presentatie al kort aanstipte.

Related news

13.06.2018 NL law
B&W zijn niet bevoegd om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen op te stellen in het kader van een projectomgevingsvergunning

Articles - De gemeenteraad is bevoegd tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) in het kader van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 aanhef sub a en onder 3 Wabo (de projectomgevingsvergunning). Hoewel de bevoegdheid tot verlening van een dergelijke vergunning berust bij het college van burgemeester en wethouders, is het college niet bevoegd een ontwerpbesluit voor de vvgb voor te bereiden en ter inzage te leggen. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 mei 2018.

Read more

20.06.2018 BE law
Boskaart en betonstop: wat brengt de zomer?

Articles - Op een zucht van het zomerreces heeft de Vlaamse Minister van Omgeving toch nog een aantal stevige dossiers op haar bureau. Behalve de felbesproken boskaart en het aan de betonstop gelinkte instrumentendecreet, is het ook uitkijken naar een reactie op een aantal uitspraken van het Hof van Justitie over de milieueffectenbeoordeling van plannen en programma's. Een stand van zaken.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring