Short Reads

Update on the implementation of the Fourth Anti-Money Laundering Directive

Update on the implementation of the Fourth Anti-Money Laundering Directive

04.08.2017 NL law

The Fourth Anti-Money Laundering Directive (EU/2015/849) should have been implemented in the Netherlands before 26 June 2017. This deadline has not been met. The Dutch legislator indicated that the final text of the legislative proposal is expected after the summer of 2017. Meanwhile, there have been several developments on a European and national level with respect to anti-money laundering and anti-terrorism financing.

The implementation of the Fourth Anti-Money Laundering Directive (EU/2015/849, the "Fourth AMLD") is in full process. In summary, the most important recent developments are:

  • On 5 July 2016, the European Commission published a new proposal amending the Fourth AMLD. The current implementation in Dutch law does not yet cover these changes. This proposal is yet to be approved by the European Parliament.
  • On 26 June 2017, the Joint Committee of the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA) published their final guidelines on anti-money laundering and anti-terrorism financing. These guidelines contain a general part and a sector-specific part (e.g. banks, e-money institutions, investment firms, life insurers).
  • On 26 June 2017, the European Commission published its first report carried out at a supranational level in the European Union, on the risks of money laundering and terrorism financing. It analyses the risks of money laundering and terrorism financing and proposes a comprehensive approach to address them. The report also addresses specific sectors (e.g. financial sector, gambling sector, cash/goods, non-profit).
  • On 14 July 2017, the Dutch Ministry of Finance published its report (in Dutch only) on the consultation of the implementation of the Fourth AMLD:
    • The respondents to the consultation document were negative on those aspects where the Dutch legislator was stricter than the Fourth AMLD. The Dutch Minister of Finance indicated that the final text of the legislative proposal will amend these aspects in order to be more in line with the Fourth AMLD;
    • The laws and regulations promulgated under the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) will contain more details with respect to the definition of ultimate beneficial owners ("UBO") and politically exposed persons. The Dutch Minister of Finance explicitly stated that this will not mean that additional criteria to determine the UBO or politically exposed person will be included in "lower" legislation.
  • The UBO register will be established based on a different legislative proposal than the legislative proposal implementing the Fourth AMLD. The final text of this proposal is also expected after the summer of 2017. Please see also our newsletter for more details on the UBO register (in Dutch only).

Team

Related news

08.02.2018 NL law
Column: houd rekening met de ruisstrategie!

Short Reads - Op 9 januari jongstleden heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de inzet van de zogeheten “ruisstrategie” als opsporingsmethode. De strategie houdt in dat de politie een verdachte bewust van onjuiste informatie voorziet, in de hoop dat deze als gevolg daarvan een verklaring aflegt of handelingen verricht waaruit bruikbare informatie naar voren komt zoals het voeren van telefoongesprekken met derden of het uitvoeren van specifieke zoekslagen op internet.

Read more

18.01.2018 NL law
Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement in voorontwerp

Short Reads - Het voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement moet het een in financieel zwaar weer verkerende onderneming mogelijk maken om buiten faillissement of surseance haar schulden te saneren door een akkoord op te leggen aan alle schuldeisers. Een faillissement kan hiermee worden voorkomen. De rechten van schuldeisers en aandeelhouders kunnen hierbij worden gewijzigd. 

Read more

24.01.2018 NL law
De rechtspositie van financiële instellingen ten aanzien van richtsnoeren en aanbevelingen van European Supervisory Authorities: Europese pseudowetgeving?

Articles - De ESA’s hebben in de praktijk een belangrijke functie binnen het Europese toezichtsmechanisme. Ze spelen een rol bij de totstandkoming van technische reguleringsnormen en uitvoeringsnormen en zij stellen richtsnoeren en aanbevelingen vast teneinde de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het Unierecht te verzekeren. Deze richtsnoeren en aanbevelingen worden wel geschaard onder de noemer ‘soft law’ en zijn niet juridisch bindend. Toch sorteren zij in de praktijk effecten die lijken op de effecten die ‘bindend recht’ sorteert.

Read more

18.01.2018 NL law
Veel kritiek op Initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid

Short Reads - Op dit moment behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet zorgplicht kinderarbeid (“wetsvoorstel”). Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen en tot wet wordt verheven, geldt voor elke onderneming die aan Nederlandse eindgebruikers goederen verkoopt of diensten levert dat gepaste zorgvuldigheid moet worden betracht om te voorkomen dat die goederen en/of diensten met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy