Articles

Concurrentiebeding bij overgang van onderneming

Concurrentiebeding bij overgang van onderneming

Concurrentiebeding bij overgang van onderneming

13.01.2016 NL law

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst dient ter (gedeeltelijke) voorkoming van ongeoorloofde concurrentie van de ex-werknemer ten opzichte van de voormalig werkgever. Logischerwijs speelt het concurrentiebeding een belangrijke rol bij een wisseling van werkgever. 

Dit artikel plaatst het concurrentiebeding in de context van overgang van onderneming. De vraag die daarbij centraal staat is of het concurrentiebeding, als overeengekomen bij de werkgever/vervreemder, kan worden gehandhaafd na een overgang van onderneming.

Related news

29.05.2018 NL law
‘Nieuwe gedragsregels voor advocaten. Het einde van de vertrouwelijke confraternele correspondentie’

Articles - De algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 februari 2018 nieuwe gedragsregels voor advocaten vastgesteld (Gedragsregels 2018). Een grote wijziging betreft de regeling over het openbaar maken van communicatie tussen advocaten. Daarop mocht in rechte geen beroep worden gedaan, tenzij het belang van de cliënt dit bepaaldelijk vorderde. In dat geval moest overleg gevoerd worden met de wederpartij en, indien geen toestemming werd gekregen, de deken om advies worden gevraagd.

Read more

05.06.2018 NL law
Via payrolling tewerkgestelde schoonmaakster is door overgang van onderneming in dienst gekomen van de “verkrijger” van het schoonmaakwerk (annotatie)

Articles -  In het Albron-arrest oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ EU) dat binnen een concern de groepsmaatschappij waarbij de werknemers (intra-concern) tewerk zijn gesteld, maar waarmee zij niet een arbeidsovereenkomst hebben, kan worden beschouwd als vervreemder in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring