Short Reads

Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden: Factual disposition is an essential requirement for exercising a right of retention

Factual disposition essential requirement exercising right retention

Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden: Factual disposition is an essential requirement for exercising a right of retention

19.12.2016 NL law

By ruling that a subcontractor had not succeeded in proving its "factual disposition" over the object on which the subcontractor claimed to exercise a right of retention, the Court of Appeal's  judgment follows the approach taken in recent case law, that in order to claim the exercise of a right of retention the claimant must have the discretion to surrender the object under retention, which in turn requires the claimant to have factual disposition over such object.

Court of Appeal Arnhem-Leeuwarden 13 September 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:7314)

The Dutch Civil Code provides that: “a right of retention is the power vested in an obligee, in the cases specified by law, to suspend the performance of an obligation to surrender a thing to his obligor until settlement of the claim.” The discretion to surrender requires factual disposition over the relevant object. In a previous judgment, the same Court of Appeal  held that factual disposition should be exclusive to the party claiming entitlement to exercise the right of retention. This requirement was heavily criticized in legal literature.

In this particular instance, a housing foundation employed a contractor for the construction of multiple residences, which in turn instructed a subcontractor to perform certain installation works therein. During the course of the works, the contractor stopped paying the subcontractor’s invoices, prompting the latter to exercise a right of retention over the building site. In response, the housing foundation informed the subcontractor that it did not acknowledge the subcontractor's right of retention because the subcontractor never had the (exclusive) factual disposition required to exercise such a right in the first place. Subsequently, the housing foundation removed the locks and fences placed by the subcontractor around the building site.

The subcontractor commenced proceedings against the housing foundation, claiming damages resulting from the fact that the housing foundation had frustrated the subcontractor's right of retention. The District Court dismissed the claims on the grounds that the subcontractor never had the (exclusive) factual disposition required to exercise such right of retention in the first place. The Court of Appeal held that factual disposition exists when the subcontractor has become the holder of the site in the regular performance of its contract. The subcontractor submitted statements from four people involved in the construction to support its claimed factual disposition. These statements revealed, however, that others in addition to the subcontractor also had access to the site and that no act of surrender by the subcontractor would have been required in order for it to return the building site to the disposition of the builder or the housing foundation. The Court of Appeal held that the subcontractor had not succeeded in proving factual disposition and therefore dismissed its claims.

In the underlying case, recognizing the judgment's practical relevance, the Court of Appeal initially proposed that prejudicial inquiries be submitted to the Supreme Court. However, the subcontractor and housing foundation opted to resolve the matter by submitting further evidence to the Court of Appeal. The requirement of exclusivity of factual disposition was not considered further, leaving this issue to be considered in future case law. Developments in this line of case law will be closely observed by legal practitioners and construction professionals alike.

Team

Related news

28.08.2020 NL law
Loan Market Association publiceert aanvulling op bestaande Revised Replacement of Screen Rate Clause in reactie op aanbeveling van Working Group on Sterling Risk-Free Reference Rates

Short Reads - In het kader van de rentebenchmarktransitie (voor uitleg en achtergrond, zie mijn vorige publicatie van augustus 2020) heeft de Loan Market Association (LMA) in mei 2018 een zogenaamde 'Replacement of Screen Rate Clause' gepubliceerd die partijen in hun op door de LMA ontwikkelde standaarddocumentatie gebaseerde kredietovereenkomsten kunnen opnemen.

Read more

01.09.2020 NL law
Toezichthouders aan de poort

Articles - Het kan iedere financiële onderneming overkomen: in de bus vindt men een verzoek om informatie te verstrekken aan een van  de financiële toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een dergelijk verzoek leidt al snel tot onrust binnen de onderneming. Ingrid Viertelhauzen en Maciek Bednarski bespreken de reikwijdte van de inlichtingenbevoegdheid en plaatsen hier enkele kanttekeningen bij.

Read more

10.08.2020 NL law
ISDA kondigt publicatie van Adjusted RFRs, wijziging van de 2006 Definitions en IBOR Fallback Protocol aan

Short Reads - In twee in juli verschenen persberichten kondigt ISDA (i) de aanvang van de berekening en publicatie door Bloomberg van zogenaamde 'Fallback Rates' voor een aantal bestaande IBORs en (ii) de voorgenomen publicatie door ISDA van gewijzigde 'rate options' in de 2006 Definitions en het langverwachte IBOR Fallback Protocol aan.

Read more

01.09.2020 NL law
Handhavingsbesluiten van financiële toezichthouders bestuursrechtelijk aanvechten

Articles - Financiële toezichthouders (Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM)) hebben een breed arsenaal aan formele sancties en informele maatregelen tot hun beschikking om normconform gedrag bij marktpartijen te bewerkstelligen. Voorbeelden daarvan zijn: een last onder dwangsom, een bestuurlijke boete, een aanwijzing, een waarschuwing, een normoverdragend gesprek en de publicatie van sancties.

Read more

21.07.2020 NL law
Financiële sector moet klimaatrisico’s bespreken met klanten

Short Reads - Financiële instellingen moeten in gesprekken met klanten aandacht besteden aan klimaatrisico’s. Bij zakelijke klanten met name over de mogelijke impact van klimaatrisico’s op hun bedrijfsvoering en bij hypotheekeigenaren bijvoorbeeld over de verduurzaming van hun woning. Ook in het licht van het Klimaatcommitment van de financiële sector is dit van belang. Dit blijkt uit een bloemlezing van acht Nederlandse financiële instellingen, verenigd onder het Platform voor Duurzame financiering.

Read more