Short Reads

Hof van Justitie oordeelt dat schaarse vergunningen niet voor onbepaalde tijd mogen worden verleend

Hof van Justitie oordeelt dat schaarse vergunningen niet voor onbepaalde tijd mogen worden verleend

Hof van Justitie oordeelt dat schaarse vergunningen niet voor onbepaalde tijd mogen worden verleend

02.10.2015 NL law

Deze annotatie gaat over het langverwachte arrest van het Hof van Justitie van 1 oktober 2015 in de zaken Trijber en Harmsen.

Het arrest is voor het Nederlandse bestuursrecht van belang, omdat het ingaat op (i) de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn, (ii) de vraag wanneer vergunningen voor (on)bepaalde tijd mogen/moeten worden verleend en (iii) welke voorwaarden aan vergunningverlening mogen worden gesteld.

Team

Related news

23.05.2018 NL law
De Wet terugvordering staatssteun komt eraan: inwerkingtreding op 1 juli 2018 / FAQ: wat is het sanctieregime van het staatssteunrecht?

Short Reads - Op 1 juli 2018 treedt de langverwachte Wet terugvordering staatssteun in werking. Deze wet voorziet in een nationale grondslag voor bestuursorganen om onterecht toegekende staatssteun te kunnen terugvorderen. Deze wet is essentieel voor de overheidspraktijk en ontvangers van overheidsgelden. In dit blog wordt een uitleg gegeven van staatssteun en de nieuwe wetgeving, inclusief een aantal onvolkomenheden in de nieuwe wet.

Read more

11.05.2018 NL law
Privacy in een nieuw jasje: een vergelijking van beschermingsniveau tussen de Wbp en de AVG

Articles - De AVG zal op 25 mei 2018 inwerking treden. Dit zal de privacyregelgevingaanscherpen. Door een territoriale uitbreiding van het toepassingsbereik van de regelgeving, meer focus te leggen op (verplichte) controle van naleving van de verordening voorafgaand aan een verwerking van persoonsgegevens, in combinatie met een uitgebreider arsenaal aan handhavingsinstrumenten voor de Autoriteit Persoonsgegevens, zal de bescherming van privacy voor burgers in de EU toenemen.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring