Articles

New Dutch Arbitration Act

New Dutch Arbitration Act

23.01.2015 NL law

On 1 January 2015 the New Dutch Arbitration Act entered into force. Aside from updating the arbitration law, this legislation aims to strengthen the position of the Netherlands as an important (international) arbitration country, for instance, by taking into account the Uncitral Model Law on International Arbitration of the United Nation. 

The Act provides that an arbitration clause in general terms and conditions falls into the so called 'black list' of unreasonable clauses in consumer agreements. For this reason, parties should consider amending  arbitration clauses in their general terms and conditions as soon as possible.

The Act provides a statutory framework for E-Arbitration, including correspondence and arbitral awards by email. Furthermore, the arbitration proceedings are simplified in some circumstances and certain costs are no longer applicable. The requirement of filing the arbitral award has been abandoned and the proceedings for annulment of an arbitral award are reduced to proceedings in one factual instance, before the Court of Appeal. However, the possibility of cassation remains.

The Act also provides that an arbitration clause included in the general terms and conditions will be placed on the so called 'black list'. If such an arbitration clause is invoked by the company that uses the general terms vis-a-vis a consumer, this is considered unreasonable and hence it can be annulled, unless the general terms and conditions provide that the consumer can choose to go to a regular court for the settlement of the dispute within a period of at least one month after the company invokes the clause. To avoid annulment it is not sufficient that such a period is in fact granted; it should be specifically included in the general terms and conditions. Parties that have an arbitration clause in their general terms and conditions should consider making an amendment to this effect as soon as possible.

The revised Act applies to arbitrations that are brought before the tribunal on or after 1 January 2015. The old rules apply to cases that have been brought before the tribunal before this date.

Team

Related news

15.11.2017 BE law
Hof van Cassatie trekt streep door eerste schadevergoeding toegekend door Raad van State

Articles - Opdat aan de Raad van State een ontvankelijk verzoek tot schadevergoeding zou kunnen worden gericht, is onder meer vereist dat er een arrest voorligt waarin de Raad van State de onwettigheid van een handeling vaststelt. Het Hof van Cassatie verduidelijkt in een arrest van 15 september 2017 wat moet worden begrepen als een "arrest waarbij de onwettigheid wordt vastgesteld". Een arrest dat de intrekking vaststelt, valt er volgens het Hof niet onder.

Read more

19.10.2017 NL law
Annotatie onder Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 14-02-2017

Articles - Nu de verkoop van de inventaris meer dan een jaar voor het faillissement heeft plaatsgevonden, is het bewijsvermoeden van art. 43 Fw niet van toepassing. De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van het paulianeus handelen rusten dan ook op de curator. De enkele omstandigheid dat het niet goed ging met de onderneming, betekent nog niet dat op dat moment te voorzien was dat een faillissement onafwendbaar was.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy