Seminar

New social elections

New social elections

New social elections

21.04.2015 BE law

New social elections will take place in 2016 (9-22 May). This is when employees vote for which of their peers will represent them in the company’s Committee for Prevention and Protection at Work or in the Works Council.

Social elections must follow a specific procedure and strict timetable. The first phase of the procedure must start on the X-minus-60th day, as of 11 December 2015.

To help you become familiar with the procedure and to give you the opportunity to prepare for the social elections, Stibbe’s experts on employment and pensions are organising a seminar on this subject.

The French-speaking session takes place on Tuesday, 21 April 2015, and the Dutch-speaking session on Friday, 24 April 2015.

French title: Elections sociales – quelles sont les entreprises tenues d’organiser les élections sociales ?
Dutch title: Sociale Verkiezingen

Team

Related news

29.05.2018 NL law
‘Nieuwe gedragsregels voor advocaten. Het einde van de vertrouwelijke confraternele correspondentie’

Articles - De algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 februari 2018 nieuwe gedragsregels voor advocaten vastgesteld (Gedragsregels 2018). Een grote wijziging betreft de regeling over het openbaar maken van communicatie tussen advocaten. Daarop mocht in rechte geen beroep worden gedaan, tenzij het belang van de cliënt dit bepaaldelijk vorderde. In dat geval moest overleg gevoerd worden met de wederpartij en, indien geen toestemming werd gekregen, de deken om advies worden gevraagd.

Read more

05.06.2018 NL law
Via payrolling tewerkgestelde schoonmaakster is door overgang van onderneming in dienst gekomen van de “verkrijger” van het schoonmaakwerk (annotatie)

Articles -  In het Albron-arrest oordeelde het Hof van Justitie EU (HvJ EU) dat binnen een concern de groepsmaatschappij waarbij de werknemers (intra-concern) tewerk zijn gesteld, maar waarmee zij niet een arbeidsovereenkomst hebben, kan worden beschouwd als vervreemder in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. 

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring