Articles

JOR 2013/132: Annotation District Court Amsterdam

Annotation District Court Amsterdam

JOR 2013/132: Annotation District Court Amsterdam

27.01.2013 NL law

Personal liability of formal and de facto direcors and officers in bankruptcy situations.

Read the full publication (in Dutch).

Related news

18.08.2020 NL law
Kwart eeuw faillisementsafwikkeling en boedelschulden

Articles - Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum nodigde het Tijdschrift voor Insolventierecht Gertjan Boekraad uit een bijdrage te schrijven over hoe het recht zich in een kwart eeuw heeft ontwikkeld op het gebied van de Faillissementsafwikkeling. Aan bod komen vragen als: wat zijn boedelschulden, hoe worden zij omgeslagen en hoe wordt een negatieve boedel afgewikkeld? 

Read more