Articles

Corporate Alert: Dutch Claw back Act shall enter into force on 1 January 2014

Corporate Alert: Dutch Claw back Act shall enter into force on 1 January 2014

Corporate Alert: Dutch Claw back Act shall enter into force on 1 January 2014

16.12.2013 NL law

1.  Introduction 
 
On 10 December 2013, the Dutch Upper Chamber adopted the Claw back Act. The Claw back Act shall enter into force as per 1 January 2014 and applies particularly to public limited companies ("N.V.'s").

We will shortly give a more extensive overview on the Claw back Act in our bi-annual Update. This Alert merely reflects the main features of the Claw back Act. 
 
2.  Main features Claw back Act 
 
The two most important elements of the Claw back Act are:

(1) The adjustment or reclamation of bonuses

The possibility is introduced that bonuses granted to a managing director can in retrospect be:

 

  • adjusted, if the amount of the bonus would under the circumstances be unacceptable according to principles of reasonableness and fairness; and

 

  • reclaimed, if the bonus was granted on the basis of incorrect information regarding the achievement of targets on which the bonus was based, or regarding the circumstances subject to which the bonus was granted. 

(2) The "Corporate Event" provision

The obligation to set off the amount of the increase in value (during a reference period) of shares, depositary receipts or rights to claim or acquire shares that were granted by way of remuneration to a managing director, with his remuneration, in the event of a public offer on the shares in the company, a proposal as referred to in certain provisions included in article 2:107a DCC, or a proposal for a legal merger or demerger. 
 
3.  Additional obligations annual report 
 
Virtually all NV-companies must include a statement in the explanation to the annual accounts regarding the amount of the adjustment or the reclamation of any remuneration. 
 
4.  Additional item on the agenda for the general meeting 
 
In the general meeting for the adoption of the annual accounts, account must be given for the implementation of the remuneration policy during the past financial year.

This must be included in the convocation for the agenda of the meeting as a separate item for discussion. The item must be discussed prior to the adoption of the annual accounts. 
 
5.  Scope of the Claw back Act 
 
Although the Claw back Act was particularly intended for N.V.'s, the Claw back Act also applies to certain so-called financial enterprises.

However, the applicability of the provisions of the Claw back Act is different for the various parts of the Claw back Act. For instance, the Corporate Event provision applies to NV's listed on Euronext Amsterdam, and the provisions regarding the adjustment and reclamation of bonuses apply equally to private companies with limited liability (B.V.'s) and co-operatives that qualify as a bank, as well as to mutual societies that qualify as an insurance company. 
 
6.  Immediate Effect 
 
The Claw back Act does not contain a transitional clause and will have immediate effect as from 1 January 2014.

As a consequence, the obligation arises for "open N.V.'s" to give account for the implementation of the remuneration policy in 2013 in the annual report over the financial year 2013.

Furthermore, the account for the implementation of the remuneration policy must as a separate item be included in the convocation to and placed on the agenda of the general meeting that will be held in 2014. 

 

 

7.  Financial Institutions 

A further tightening of the rules is under preparation for Dutch financial institutions and other legal entities related thereto. In November 2013, a consultation version of the "Act remuneration policies of financial institutions" was made public. This consultation will be open until 31 December 2013. We will send a further update on this subject as soon as the actual legislative proposal is made public.

For more information and further advice, please do not hesitate to contact one of Stibbe's contact persons.
 

 

 

Team

Related news

03.07.2020 NL law
E-book NOW-2: Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Articles - Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet het eerste noodpakket aan met steunmaatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis te dempen. Onderdeel van dit noodpakket zijn onder andere de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (“NOW-1”) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (“Tozo-1”).

Read more

26.06.2020 EU law
E-book: 'Practical implications of ESG disclosure regulations'

Articles - As of 10 March 2021, many financial market participants and financial advisers will be subject to new disclosure obligations following the entry into force of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) on 29 December 2019. The SFDR sets rules on transparency with a view to promoting both the integration of sustainability risks into investment processes and disclosures to investors.

Read more

02.07.2020 NL law
Initiatiefnota ter bevordering internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: komt er een brede due diligence-wetgeving voor bedrijven tegen slavernij en uitbuiting?

Short Reads - Op 17 juni 2020 hebben de ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks een Initiatiefnota “Tegen slavernij en uitbuiting – een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen” (“Initiatiefnota”) bij de Tweede Kamer ingediend. Kort gezegd beogen de initiatiefnemers een brede due diligence-wetgeving met als doel het voorkomen en adresseren van daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen voor, of schendingen van mensenrechten en milieu door het handelen van bedrijven.

Read more

25.06.2020 NL law
Een groene encyclopedie voor de financiële sector

Short Reads - Op 22 juni 2020 is de Europese taxonomieverordening (Verordening (EU) 2020/282) gepubliceerd. De verordening wordt gezien als een mijlpaal voor de verduurzaming van de financiële sector. De Europese Commissie ziet het herstel en de wederopbouw van de economie na de coronacrisis als een kans voor een fundamentele verandering naar een duurzame economie.

Read more

29.06.2020 NL law
Nieuwe publicaties van het netwerk van centrale banken en toezichthouders

Short Reads - Het Network for Greening the Financial System (NGFS) benadrukt opnieuw het toenemende belang van klimaatverandering voor centrale banken en toezichthouders. Klimaatverandering leidt tot financiële risico’s en dat betekent dat centrale banken en toezichthouders klimaat- en milieugerelateerde risico’s in hun beleid en toezicht moeten integreren.

Read more

23.06.2020 NL law
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

Short Reads - Vandaag (23 juni 2020) heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register aangenomen. Wij verwachten dat de wet nu spoedig in werking kan treden. Na inwerkingtreding van de wet moeten rechtspersonen zelf informatie over hun UBO’s verzamelen, bijhouden en registreren in het UBO-register. Bestaande rechtspersonen krijgen daarvoor 18 maanden de tijd. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(‘s) echter al registreren wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister voor de registratie van hun onderneming.

Read more