Seminar

Securities concerning movable goods, a revolution

Securities concerning movable goods, a revolution

05.10.2012 BE law

On 5 October 2012, our Corporate & Finance and Litigation & Arbitration - General Commercial departments jointly organised the seminar, “Securities concerning movable goods, a revolution”. 

We also relied on the knowledge and expertise of Professors Eric Dirix and Harry Sigman who commented on the new bill, based on their experience. 

Due to the popularity of the seminar (where the number of registrations exceed the capacity allowed), this seminar was converted into a “webinar”. You can thus watch it via this link.

This seminar was held in French, English, and Dutch. 

Title in Dutch - Zakelijke zekerheden op roerende goederen, een revolutie?
Title in French - Les sûretés réelles mobilières, une révolution ? 

Team

Related news

26.10.2017 NL law
Autoriteit Persoonsgegevens adviseert negatief over Implementatiewet PSD2

Short Reads - Het wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten ("Wet PSD2") voorziet in de wijziging van verschillende wetten (waaronder de Wet financieel toezicht (Wft) en het Burgerlijk Wetboek (BW)) en de nationale omzetting van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG.

Read more

23.10.2017 NL law
OTC-Derivaten en de ISDA Master Agreement - (hoe) werkt het naar Nederlands recht? (deel 1)

Articles - De meeste over-the-counter (OTC) derivaten worden aangegaan onder een ISDA Master Agreement. Eén van de voornaamste doelen van de Master Agreement is de beheersing van het kredietrisico dat partijen over en weer op elkaar lopen. De bepalingen betreffende vervroegde beëindiging en afwikkeling van transacties behoren tot de kernbepalingen van de Master Agreement.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy