Articles

Annotatie onder Hoge Raad - 30 maart 2012

Annotatie onder Hoge Raad - 30 maart 2012

Annotatie onder Hoge Raad - 30 maart 2012

13.10.2012 NL law

In deze procedure doen de aandeelhouders in NV Bronwaterleiding Doorn, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Van Gelderen, het in art. 2:86d lid 4 en 5 BW bedoelde verzet tegen de verstrekking van duplicaten van verloren gegane aandeelbewijzen aan verzoeker Engel. Dat verzet heeft de rechtbank gegrond verklaard.

De rechtbank oordeelde (a) dat de gemeente en Van Gelderen zijn aan te merken als belanghebbenden in de zin van art. 2:86d lid 4 BW en (b) dat Engel onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij aandeelhouder is. Beide oordelen heeft het hof onderschreven. Het middel komt (uitsluitend) op tegen het oordeel van het hof dat de gemeente en Van Gelderen zijn aan te merken als belanghebbenden.

Paul Quist schreef een annotatie bij deze uitspraak. Deze noot is gepubliceerd in JOR 2012/279.

Lees de volledige annotatie. 

 

Related news

11.05.2018 BE law
Bodemattest als opschortende voorwaarde: Hof van Cassatie staat dit gedeeltelijk toe

Articles - In een arrest van 22 maart 2018 schept het Hof van Cassatie enige klaarheid over het gebruik van opschortende voorwaarden die gaan over de informatieplicht met betrekking tot de bodem van een onroerend goed. Het principe van de opschortende voorwaarde gekoppeld aan het verkrijgen van een bodemattest wordt aanvaard, maar de uitwerking dient in lijn te zijn met de doelstelling van het Bodemdecreet.

Read more

09.05.2018 EU law
Proposed EU Directive to help companies move across borders

Short Reads - On 25 April 2018 the European Commission proposed a new directive, amending the EU Directive 2017/1132 on company law. The proposed rules should support companies in moving from one EU country to another, i.e. cross-border mergers, divisions or conversions. However, the proposed rules for cross-border divisions and conversions will also require companies to get prior consent from a competent national authority before moving. Who will act as such authority is not clear yet.

Read more

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy – en cookieverklaring