Articles

Noot over Langweiler/Stichting Reclame Code (SRC)

Noot over Langweiler/Stichting Reclame Code (SRC)

Noot over Langweiler/Stichting Reclame Code (SRC)

01.09.2009 NL law

Noot onder de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam d.d. 13 juni 2012 over Langweiler/Stichting Reclame Code (SRC)

Related news

16.09.2020 NL law
Belanghebbende in het omgevingsrecht: een steeds hogere drempel?

Short Reads - De Afdeling hanteert sinds enige jaren een vaste jurisprudentielijn ten aanzien van het belanghebbende-begrip in het omgevingsrecht. Het uitgangspunt daarbij is dat iemand die rechtstreeks feitelijke gevolgen ondervindt van een activiteit belanghebbende is, tenzij ‘gevolgen van enige betekenis’ ontbreken. De lat om aan dit criterium te voldoen lijkt steeds hoger te liggen. Wordt de toegang tot de bestuursrechter daardoor bemoeilijkt, en zo ja: is die beperking te rechtvaardigen?

Read more