Algemeen Pensioenfonds

Algemeen Pensioenfonds

Bij het oprichten van een Algemeen Pensioenfonds (APF) komen de pensioensector en de verzekeringssector samen. Dit maakt een APF uniek. Om het APF te doen slagen, is zowel juridische als operationele kennis van alle aspecten die hierbij aan bod komen essentieel. Denk hierbij aan het inrichten van de medezeggenschap met de bijbehorende taken en bevoegdheden, het vormgeven van de collectiviteitskringen (met een sluitend systeem van ringfencing), het adresseren van diverse onafhankelijkheidsvereisten en het daadwerkelijk overgaan in een APF.

Ons brede team van specialisten, waarin grondige kennis van de pensioen- en verzekeringssector en financiële regelgeving wordt gecombineerd met een hoge mate van expertise op het gebied van governance, is bij uitstek toegerust om u hierin te adviseren. Door onze uitstekende contacten met De Nederlandsche Bank (DNB) en onze relevante ervaring met vergunningsaanvragen bij DNB, kunnen wij u bijstaan in alle fasen van het oprichtingsproces en daarna bij de juridische advisering van het operationele APF. Ook kunnen wij u bijstaan indien u overweegt over te gaan in een APF.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Teun Huijg.

Op de vervolgpagina’s vindt u informatie over de recente veranderingen in de Pensioenwet die relevant zijn voor het oprichten van een APF. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt op basis van actuele ontwikkelingen.

> Inschrijven voor nieuwsbrief

Our website uses cookies: third party analytics cookies to best adapt our website to your needs & cookies to enable social media functionalities. For more information on the use of cookies, please check our Privacy and Cookie Policy. Please note that you can change your cookie opt-ins at any time via your browser settings.

Privacy and Cookie Policy